محصولات تولیدی در وتکو با دانش داخلی تولید می شوند
محصولات تولیدی در وتکو با دانش داخلی تولید می شوند

مدیرعامل شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی وتکو با اشاره به اینکه محصولات تولیدی در وتکو با دانش داخلی تولید می شوند، تصریح کرد: موفقیت در مسیر داخلی‌سازی و تولیدمحور بودن تجهیزات صنعت نفت بسیار حائز اهمیت است، زیرا صنعت نفت ایران زیر فشار تحریم‌هاست.

به گزارش سرمایه فردا، وتکو (wetco)، یکی دیگر از شرکت‌هایی بود که خبرنگاران حوزه فناوری به همت معاونت علمی و فناوری مورد بازدید قرار دادند. این شرکت به دلیل دارا بودن ماشین‌آلات و توانمندی‌های مهندسی، قابلیت تولید تمام محصولات سرچاهی همه استانداردها را دارند. این شرکت همچنین با تولید لوله‌های مقاوم به هیدروکربور ترش در اجرای پروژه‌های نفتی نقش مهمی دارد. از طرف دیگر به دلیل اینکه این شرکت مواد اولیه ساخت تجهیزات سرچاهی را از داخل کشور تأمین کند، در ایجاد ارزش افزوده تولید جایگاه ویژه ای دارد.
در ادامه بازدیدهای تور علم و فناوری اصحاب رسانه، امیر مهدی جواهردشتی مدیرعامل شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی وتکو با اشاره به اینکه روند فعالیت و ایده شرکت فناورمحور وتکو از سال ۱۳۸۰ جرقه زد، گفت: تکنولوژی مربوط به فناوری تولید محصولات سرچاهی از کشور آمریکا و اسکاتلند ایجاد شده است. با توجه به محدودیت تحریم‌ها شرکت وتکو از شاخه سنگاپور انتقال تکنولوژی داشته است.
او با تاکید بر اینکه از دو سال قبل با حضور وزیر نفت آخرین تکنولوژی تجهیزات سرچاهی تولیدی در مجموعه وتکو(wetco) با فشار ۱۵۰۰۰psi راه‌اندازی شد، افزود: بعد از آن ۲۲ هزار و ۵۰۰ psi تست و تجهیزات داخلی‌سازی شده اند. به دلیل اینکه محصولات تولیدی در مجموعه وتکو با دانش داخلی تولید می شود این شرکت فناورمحور است، تصریح کرد: صنعت نفت در حوزه ارتقای فناوری پیشتاز است. موفقیت در مسیر داخلی‌سازی و تولیدمحور بودن بسیار حائز اهمیت است، زیرا صنعت نفت ایران زیر فشار تحریم‌هاست.