جزئیات آمار تجمعی ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مجتمع فولاد سنگان
جزئیات آمار تجمعی ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مجتمع فولاد سنگان

فولاد سنگان در آمار تجمعی ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ باید ۸۲۰ هزار تن کنسانتره و ۹۸۰ هزار تن گندله تولید می کرد. این شرکت توانست در تولید کنسانتره ۹۳.۹۹ درصد برنامه را و در تولید گندله ۹۸.۷۶ درصد برنامه را محقق کند.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر مجتمع فولاد سنگان دارای واحد گندله سازی و کنسانتره سازی است، هر کدام از این واحدها ظرفیت تولید اسمی ۵ میلیون تن محصول دارند. هم اکنون برنامه ریزی مدیران شرکت این است که با تلاش و مجاهدت کارکنان شرکت فولاد سنگان به بزرگترین کارخانه تولید کنسانتره و گندله در شرق کشور تبدیل شود. عملکرد دو ماهه اخیر شرکت نشان می دهد که مطابق هدف‌گذاری ها تولید انجام شده است.

آمار تجمعی ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مجتمع فولاد سنگان منتشر شد. عملکرد فروردین و اردیبهشت خود را ارائه کرد که بر مبنای آن این شرکت توانسته در فروردین ماه ۴۹۶ هزار ۹۶۹ تن گندله تولید کند. با توجه به اینکه هدف‌گذاری برنامه تولید ۴۹۰ هزار تن گندله بوده توانسته ۱۰۱.۴۲ درصد آن را محقق کند.

همچنین در اردیبهشت ماه این مجتمع توانسته از ۴۹۰ هزار تن هدف‌گذاری برنامه ۴۷۰ هزار و ۸۳۰ تن آن را تولید کند که شامل ۹۶.۰۹ درصد برنامه را محقق کند. در آمار تجمعی عملکرد این دو ماه در تولید گندله شرکت توانسته از ۹۸۰ هزار تن حدود ۹۶۷ هزار و ۷۹۹ تن محصول تولید کند که نشانه تحقق ۹۸.۷۶ درصد برنامه تولید است.
همچنین مجتمع فولاد سنگان در تولید کنسانتره بر مبنای هدف‌گذاری فروردین که ۳۹۰ هزار تن بود عملکردی ۳۲۰ هزار و ۶۰۰ تنی داشت که نشانه تحقق ۸۲.۲۱ درصد از برنامه است. اما این شرکت در اردیبهشت ماه در تولید کنسانتره عملکردی فوق العاده داشت. به طوری که برنامه شرکت ۴۳۰ هزار تن بود در حالی که شرکت توانست تولیدی ۴۵۰ هزار ۱۵۰ تنی داشته باشد. در آمار تجمعی این شرکت در ۲ ماهه نخست سال باید ۸۲۰ هزار تن کنسانتره تولید می کرد که ۹۳.۹۹ درصد آن را یعنی ۷۷۰ هزار و ۷۳۰ تن را تولید کرده است.

توسعه زنجیره فولاد در شرکت فولاد سنگان به دلیل دسترسی به مواد اولیه فراوان بسیار راحت تر از سایر شرکتهای فولادی است. به همین دلیل این شرکت برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تقویت تولید حلقه‌های میانی زنجیره تولید کرده است.
در سالهای گذشته زنجیره فولاد در ایران از تعادل کافی برخوردار نبود. به طوری که در یک مقطع با کمبود گندله و در مقطع دیگر با مازاد گندله روبرو شد. به همین دلیل توسعه کامل زنجیره فولاد و همچنین  اجرای سیاست های توسعه صادرات در دستور کار شرکت‌های فولادی همچون سنگان قرار گرفته است.
این شرکت هم اکنون به دلیل نزدیکی به مواد اولیه قیمت تمام شده پایین‌تری دارد. به همین دلیل نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازار جهانی نیز می تواند رقابت پذیری بالاتری داشته باشد.

میزان ذخایر سنگ آهن مجتمع سنگان

مجتمع سنگ‌ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌ آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌ آهن در ایران است. در واقع این مجتمع شامل کانسار های غربی (پنج کانسار تپه قرمز،A ،B ، C شمالی و C جنوبی )کانسار های مرکزی (دو کانسار باغک و دردوی) و کانسار های شرقی (شش کانسار شماره I الی VI) است که ۳۰ درصد از ذخایر سنگ آهن کشور را دربر می گیرد.
همچنین از جمله ویژگی های بارز معادن سنگ آهن سنگان امکان فعالیت‌های معدنکاری در ۱۲ ماه سال، وجود ماده معدنی در سطح و کاهش هزینه‌های استخراج و کاهش هزینه‌های معدنکاری و نیز وجود عناصر نادر خاکی است. این مجتمع امروزه میزبان سرمایه‌گذاران بزرگ فولاد کشور است. ضرورت دارد برای افزایش ذخایر فعلی، برنامه‌های جدیدی ارائه شود. همچنین مجاورت این معدن با کشور افغانستان ظرفیتی ایجاد کرده که این شرکت بتواند برای توسعه اکتشافات و همکاری با افغانستان برنامه ریزی ویژه‌ای داشته باشد.
مجتمع معادن سنگان خواف از ظرفیت‌های بسیار برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است و هم اکنون ۹ هزار نیروی کار در سطوح مختلف در شرکت‌های معدنی این منطقه مشغول کار هستند. با توجه به طرح های توسعه ای شرکت میزان اشتغال شرکت در آینده نیز افزایش می‌یابد.