تعیین تکلیف مصوبه نرخ خوراک هفته آینده
تعیین تکلیف مصوبه نرخ خوراک هفته آینده

وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف مصوبه نرخ خوراک اظهار داشت: مصوبات مجلس در این باره به تازگی به دولت رسیده و تا جلسه هفته آینده هیات وزیران اصلاحیه را انجام دهد.

به گزارش سرمایه فردا، احسان خاندوزی درباره تعیین تکلیف مصوبه نرخ خوراک اظهار داشت: مصوبات مجلس در این باره به تازگی به دولت رسیده و تا جلسه هفته آینده هیات وزیران اصلاحیه را انجام دهد و دوباره به مجلس ارسال کند.

مبنی بر اینکه چرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که بازار سرمایه از اردیبهشت ماه معطل یک مصوبه هیات وزیران بماند و دولت بازار سرمایه را ماه‌ها معطل و منتظر یک مصوبه کند، ادامه داد: چه کسی بازار را منتظر گذاشته است؟ هیات وزیران کسی را در بازار سرمایه معطل نگذاشته، این گونه ارزیابی بسیار غیرمنصفانه است./ایلنا