افزایش سرمایه تولید دارو به ۱۲۰ میلیارد تومان
افزایش سرمایه تولید دارو به ۱۲۰ میلیارد تومان

دتولید ۱۲۷ میلیارد تومان سود ناخالص و ۲۹ میلیارد تومان سود خالص داشته است، از این رو پیش بینی می شود که بعد از افزایش سرمایه به دلیل تاثیر در سرمایه در گردش و پروژه های شرکت تولید دارو ، سودسازی آن افزایش یابد.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت تولید دارو با نماد دتولید افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۵ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در دستور کار است که هدف از آن بهبود وضعیت سرمایه در گردش، بهبود وضعیت و افزایش تولید و فروش، کاهش هزینه‌های مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و افزایش سود از اهداف افزایش سرمایه است.
مزیت‌های این افزایش سرمایه شرکت تولید دارو عبارتند از؛ بهبود و اصلاح ساختار مالی، کاهش ریسک مالی ترازنامه با نرخ‌های اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش، بهبود رقابت پذیری شرکت در صنعت و بازار سرمایه و تداوم سودآوری و ثبات نرخ رشد شرکت.
در سال مالی گذشته، دتولید ۱۲۷ میلیارد تومان سود ناخالص و ۲۹ میلیارد تومان  سود خالص داشته است، از این رو پیش بینی می شود که بعد از افزایش سرمایه به دلیل تاثیر در سرمایه در گردش و پروژه های شرکت، سودسازی آن افزایش یابد.
شرکت در سال گذشته، ۱۷۵ مورد افزایش قیمت محصولات دارویی داشته و در سال مالی مورد گزارش، افزایش شدید قیمت مواد و هزینه‌های تولید، عدم امکان خرید اعتباری از شرکای خارجی، محدود شدن منابع خرید مواد اولیه و حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید نرخ ارز از مشکلات صنعت دارو در سال بوده است.
در سال مالی مورد گزارش، کاهش توان تأمین مواد برای تولید به دلیل مشکلات نقدینگی، توقف تکلیفی خط تولید مایعات برای بازسازی، تخصیص ارز نیمایی، عدم تخصیص به موقع ارز، انباشت برخی محصولات در پخش‌ها و داروخانه‌ها و افت تقاضا از چالش‌های دتولید بوده است.