طلا یا بورس کدام ارزنده تر هستند ؟
طلا یا بورس کدام ارزنده تر هستند ؟

کارشناس بورس درباره اینکه طلا یا بورس کدام ارزنده تر هستند گفت: بورس و طلا پایین عمیقی ندارند و فروشنده ها به پول نیاز دارند.

به گزارش سرمایه فردا، محمود مرادی کارشناس بورس درباره اینکه طلا یا بورس کدام ارزنده تر هستند گفت: ارزش معاملات بورس به زیر ۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نشانه نبود فروشنده است و قیمت طلای جهانی هم پایین چندانی ندارد.