تاثیر تجدید ارزیابی بر ارزش سهام
تاثیر تجدید ارزیابی بر ارزش سهام

تاثیر تجدید ارزیابی بر ارزش سهام از مهمترین دغدغه های سهامداران در مقطع کنونی است، زیرا سازمان بورس در هفته های اخیر بر اجرای افزایش سرمایه برای حمایت از سهامداران تاکید کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، تاثیر تجدید ارزیابی بر ارزش سهام از مهمترین دغدغه های سهامداران در مقطع کنونی است، زیرا سازمان بورس در هفته های اخیر بر اجرای افزایش سرمایه برای حمایت از سهامداران تاکید کرده است.

سارا فلاح کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر تجدید ارزیابی بر ارزش سهام توضیح داد و اعلام کرد به طور قطع اینکه افزایش سرمایه از چه محلی باشد اهمیت دارد و سهامداران با در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم باید برای رفتن به مجمع فوق العاده تصمیم بگیرند.