تحلیل روند شاخص کل بورس با ارزیابی اندیکاتورها
تحلیل روند شاخص کل بورس با ارزیابی اندیکاتورها

محمد شهیرنیا کارشناس بازار سرمایه تحلیل روند شاخص کل بورس با ارزیابی اندیکاتورها را انجام داده است.

به گزارش سرمایه فردا ، بورس در روزهای اخیر دوباره مثبت شده و بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران به دنبال آگاهی از وضعیت روند شاخص کل بورس و شاخص هم وزن هستند. شهیر محمدنیا کارشناس بازار سرمایه تحلیل روند شاخص کل بورس با ارزیابی اندیکاتورها را انجام داده است.