افزایش تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار
افزایش تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار

آمار حوزه فناوری مربوط به سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت را ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر اعلام کرده بود و اکنون با افزایش کمتر از چهار هزار مشترک در پایان سال ۱۴۰۱، تعداد مشترکان این بخش به ۱۱ میلیون و ۵۴ هزار و ۴۵۳ مشترک رسیده است.

به گزارش سرمایه فردا، بر عکس افزایش اندکی که بخش پهن‌باند ثابت در سال گذشته تجربه کرده، پهن‌باند سیار افزایش مشترک خوبی داشته است. به این ترتیب که در سال ۱۴۰۰ تعداد مشترکان بیش از ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ نفر بود و آخرین آمار که مربوط به اسفند ۱۴۰۱ است نشان می‌دهد تعداد مشترکان با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۱۰۵ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۴۹۴ نفر رسیده است.

تعداد کل مشترکان پهن‌باند اینترنت ۱۱۶ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۴۷ مشترک است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند را به بیش از ۱۳۸ درصد رسانده است. ضریب نفوذ اینترنت ثابت ۱۳.۱۵ درصد و اینترنت سیار ۱۲۵.۱۴ درصد است./ایرنا