استانداران باید در تامین اعتبار ساخت سینما جدی باشند
استانداران باید در تامین اعتبار ساخت سینما جدی باشند

محمد خزایی افزود: سازمان سینمایی اعتبار برای ساخت سینما ندارد و تنها در تجهیز سینماها می تواند نقش داشته باشد، از این رو استانداران باید در تامین اعتبار ساخت سینما جدی باشند.

به گزارش سرمایه فردا، رییس سازمان سینمایی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه هم اکنون ۵۸۵ سالن سینما در کشور وجود دارد، گفت: در حال حاضر هدف گذاری ما این است که تعداد سینماهای کشور به ۱۰۰۰ مورد برسد.

محمد خزایی افزود: سازمان سینمایی اعتبار برای ساخت سینما ندارد و تنها در تجهیز سینماها می تواند نقش داشته باشد، از این رو استانداران باید در تامین اعتبار ساخت سینما جدی باشند.

او افزود: در طول ۴ سال افزایش حدود ۴۰۰ سینما در کشور بسیار سخت است زیر این تعداد سینما در چندین دهه ساخته شده و افزایش این سینما سخت است اما با پیگیری همه دستگاه های ذیربط شدنی است.