چگونه سینا به بانکی پیشرو در خدمات نوین تبدیل شد؟
چگونه سینا به بانکی پیشرو در خدمات نوین تبدیل شد؟

موفقیت بانک سینا در سودسازی حکایت از این دارد که عملکرد مدیران بانک با رویکردی تحول‌گرا منجر شده سینا به بانکی پیشرو در خدمات نوین، همگام با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تبدیل شود.

به گزارش سرمایه فردا، سیاست بانکداری دیجیتال راهبردهای اصلی بانک سینا در سال های اخیر بوده و با سفارشی‌سازی خدمات، بسته‌های جذابی به مشتریان ارائه داده است.
همسو با سیاست های جدید خدمات بانکی، مدیران بانک برای حصول نتایج مطلوب از اجرای طرح برنامه هایی هم برای به روز کردن دانش کارکنان در حوزه‌های مالی و اقتصادی اجرا کردند.
اجرای طرح راهبردی کسب‌وکار، با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته علاوه بر اینکه در جریان‌های درآمدی تغییر ایجاد کرده و سهم درآمدهای غیر مشاع بانک رشد قابل توجهی داشته سودآوری بانک هم به‌صورت چشمگیری افزایش خواهد یافته است.


بانک سینا در اجرای طرح راهبردی کسب‌وکار با کمک همکاران به دنبال افزایش سهم بازار  و ارتقای جایگاه بانک در نظام بانکی است، از این رو توسعه خطوط کسب‌وکار بانکداری اجرایی شده است.
در واقع بانک ضمن اینکه با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان با ذائقه‌های مختلف محصولات جدیدی را ارائه کرده و قرار شده بر اساس نیازهای جدید، همواره بازنگری‌ها و بهینه‌سازی‌های مستمر محصولات اجرایی شود.
بانک سینا در همکاری با کسب و کارها رویکرد توسعه‌ای و حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش های کشاورزی و صنعت غذایی را در دستور کار قرار داده است در همین راستا تفاهم‌نامه هابی را با هلدینگ های کشاورزی منعقد کرده است.

اجرای طرح راهبردی کسب‌وکار
هرچند بانک سینا در ابتدای راه اجرای طرح راهبری کسب‌وکار است به دلیل اینکه طرحی تحول‌آفرین در نگاه به صنعت، اقتصاد است مسیر جدیدی برای ارائه خدمات و رفع نیازهای بانکی آن‌ها را ترسیم کرده است
همچنین بانک سینا بهره‌برداری از پلتفرم سیبانک و دیگر پلتفرم‌های در دست طراحی را با همین راهبرد توسعه خدمات و جلب رضایت مشتریان اجرا می کند تا با ارائه خدمات متنوع بانکی، علاوه بر اینکه سودآوری بیشتری برای سهامداران داشته باشد جایگاه بانک هم در نظام بانکی بهبود پیدا کند.
به طوری که در ۳ ماهه نخست سال جاری بانک سینا توانسته به ازای هر سهم حدود ۱۷ تومان سود ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هر سهم بانک حدود ۷ تومان سود ساخته بود.
موفقیت بانک سینا در سودسازی حکایت از این دارد که مدیران بانک با رویکردی تحول‌گرا و ارائه بسته کامل خدمات بانکی و مالی توانسته اند در بانکداری دیجیتال، سینا را به عنوان بانکی پیشرو در خدمات نوین، همگام با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور معرفی کنند.