پیش بینی وضعیت نماد دیران بعد از افزایش سرمایه
پیش بینی وضعیت نماد دیران بعد از افزایش سرمایه

نماد دیران برای افزایش سرمایه متوقف است و با توجه به اینکه مجوز افزایش قیمت برخی محصولات را دریافت کرده و رشد سودآوری در ۶ ماهه داشته پیش بینی وضعیت نماد دیران بعد از افزایش سرمایه مثبت ارزیابی می شود.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت ایران دارو هم اکنون برای افزایش سرمایه متوقف شده و از آنجایی که در ۳ ماه گذشته حدود ۳۴ درصد افت داشته که بخشی از آن ناشی از توزیع سود نقدی است بعد از بازگشایی به سمت هدف های بالاتر حرکت خواهد کرد
در حال حاضر سرمایه این شرکت ۸۸ میلیارد تومان است که طبق پیشنهاد هیات مدیره ۴۵ میلیارد تومان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته خواهد داشت.
حال با توجه به اینکه شرکت ایران دارو با نماد دارو در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۴۴.۸ تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد افزایش سودآوری داشته پیش بینی وضعیت نماد دیران بعد از افزایش سرمایه اهمیت ویژه ای دارد
دیران با سرمایه ثبت شده ۸۸ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مبلغ ۳۹ میلیارد تومان سود محقق کرده است.
این شرکت در مجمع عمومی سال مالی اخیر به ازای هر سهم ۳۰۴ تومان سود ساخته بود که ۲۰۰ تومان آن را به صورت نقدی تقسیم کرده است و با توجه به اینکه این شرکت نسبت به سایر نمادهای دارویی رشد کمتری داشته پیش بینی وضعیت نماد دیران بعد از افزایش سرمایه مثبت است. زیرا هم اکنون در محدوده حمایتی قرار دارد.
از طرف دیگر این شرکت چند پروژه در دست اجرا دارد که می تواند در آینده نه چندان دور به رشد سودآوری آن کمک کند.
همچنین نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوزهای سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.
این شرکت از ابتدای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر تاکنون حدود ۲۸۳ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات داشته، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این شرکت حدود ۱۸۶ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش کسب کرده است.