نسبت پی بر «آن ای وی» ورنا ۵۹ درصد است
نسبت پی بر «آن ای وی» ورنا ۵۹ درصد است

هیجان منفی معاملات بورس باعث اصلاح عمیقی گروه خودرو شده به طوری که آن ای وی هر سهم ورنا ۹۱۶ تومان و نسبت پی بر «آن ای وی» ورنا ۵۹ درصد است که می تواند این فاصله را پر کند.

به گزارش سرمایه فردا، ارزیابی وضعیت ارزندگی نمادهای سرمایه گذاری برای بسیاری از سهامداران حقیقی سخت است، به همین دلیل نمی توانند نسبت به معاملات شرکت های سرمایه گذاری اطمینان لازم را داشته باشند، به همین دلیل وضعیت دارایی شرکت ها به صورت تک نماد مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی خالص ارزش دارایی ها هر سهم سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا در مرداد امسال حکایت از این دارد که ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۹,۱۲۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۷,۲۵۶ میلیارد تومان است.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از: سایپا، پارس خودرو، فنر سازی زر و کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا و ارزش برآوردی پرتفوی غیربورسی شرکت ۱,۱۵۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱,۰۱۹ میلیارد تومان استبدین ترتیب آن ای وی هر سهم ورنا ۹۱۶ تومان و نسبت پی بر «آن ای وی» شرکت ۵۹ درصد است که می تواند این فاصله را پر کند.

در معاملات روز سه شنبه این نماد در قیمت ۵۷۴ تومان به صف خرید رسید و با توجه به اینکه موضوع واگذاری برخی زیر مجموعه های خودروسازان دوباره جدی شده است و شرکت های سرمایه گذاری هم از این اقدام سود می برند به نظر می رسد روند صعودی جدیدی در این سهم آغاز شود.

براساس داده های معاملات نماد ورنا بازدهی دلاری ارزش بازار این سهم از ابتدای تیر ۱۴۰۲ منفی ۲۶ درصد، بازدهی دلاری ارزش بازار در سال امسال منفی ۲۴ درصد و بازدهی دلاری ارزش بازار آن از ابتدای زمستان ۱۴۰۱ منفی ۴۰ درصد بوده است.

نکته قابل توجه اینجاست که بازدهی دلاری ارزش بازار این نماد از ابتدای سال ۱۴۰۰ منفی ۳۱ درصد بوده که نشان می دهد در یک سال گذشته با وجود اینکه شاخص رشد داشت ارزش این سهم تغییر چندانی نداشته به همین دلیل نسبت به کلیت بازار عقب است.

در حال حاضر مهمترین عاملی که منجر به افت ارزش سهام شرکت های سرمایه گذاری در حوزه خودرو شده، فشار بر شورای رقابت و تشدید سیاست های قیمت گذاری خودرو، رکود بازار خودرو و چشم انداز منفی نسبت به سیاست افزایش تیراژ تولیدی است.

پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده آن را داده بود، هرچند در گزارش بهار امسال برخی شرکت ها افزایش تیراژ گزارش کرده اند اما چندان قابل اتکا نیست.