نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی
نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی

بررسی آخرین داده‌های آماری مرکز آمار نشان‌دهنده این است که تورم مصالح ساختمانی در بهار ۱۴۰۲ کاهشی بوده است. 

به گزارش سرمایه فردا، مرکز آمار نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

براساس این آمار سه نرخ تورم (نقطه به نقطه، فصلی و سالیانه) نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال کاهشی بود.

کاهش ۸ درصدی تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی

برابر داده‌های آماری، در بهار امسال نرخ تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی شهر تهران ۱۳.۶ درصد است که در مقایسه با زمستان هشت واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم فصلی نهاده‌های ساختمان در فصل زمستان برابر ۲۱.۶ درصد بود.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۲۹.۵ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیرآلات بهداشتی» است و این در حالی است که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با سه درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

تورم نقطه نقطه نهاده‌های ساختمان ۱۵.۵ درصد کم شد

مطابق اعلام مرکز آمار در فصل بهار ١۴٠٢ نرخ تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹.۷ درصد است یعنی نسبت به فصل که برابر ۵۵.۲ درصد بود کاهش ۱۵.۵ واحد درصدی داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷۵.۱ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٩.۴ درصد مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» است.

تورم سالیانه نهاده‌های ساختمان ۳۹.۲ درصد شد

نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی در بهار ١۴٠٢ (نرخ تورم چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲) نسبت به دوره مشابه سال قبل۳۹.۲ درصد بوده است و کاهش ۰.۸ واحد درصدی نسبت به تورم سالیانه زمستان ۱۴۰۱ دارد. نرخ تورم سالیانه نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۱ برابر ۴۰ درصد بود.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧١ درصد مربوط به گروه اجرایی« شیشه » و کمترین تورم با ٢٧.٩ درصد مربوط به گروه « سیمان، بتن، شن و ماسه » بوده است./ایرنا