صنعت پخش بدون نگاه مالکیت بر کالاها موثر است
صنعت پخش بدون نگاه مالکیت بر کالاها موثر است

احمد شیروانی با بیان اینکه نظام توزیع کشور ۷۰ ساله با یک روش فعالیت دارد، گفت: صنعت پخش بدون نگاه مالکیت بر کالاها منجر به کاهش هزینه می شود سیاستی که هم اکنون دنیا با شرکت های تریپیر اجرا کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، دبیرکل انجمن ملی پخش با اشاره به اینکه شرکت های پخش اساسا شفاف هستند، گفت: در سال های اخیر که موضوع رصد کالاها، امنیت غذایی و … به شدت مورد توجه حاکمیت قرار گرفته شرکت های پخش شفاف تر شده اند.
احمد شیروانی با بیان اینکه شرکت های پخش در حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی و مالی فعالیت دارند، تصریح کرد: متولیان همیشه شعار داده می شود و حتی تاکید می شود که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود و از تشکل ها‌ و انجمن های تخصصی باید کمک گرفته شود، در حال حاضر می تواند درباره نقش انجمن ملی پخش در این استعلام بگیرید زیرا در سال های اخیر سامانه صنعت پخش به عنوان سامانه برتر زیرمجموعه سامانه جامع تجارت انتخاب شده است.
او با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد رکورد سامانه جامع تجارت مربوط به شرکت های پخش آیا که توسط انجمن ملی پخش ایجاد شده است، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت ها در سامانه پخش اطلاعات کالایی خود را ثبت می کنند و از آنجایی که در یک دوره زمانی کمبود روغن یا توزیع مواد بهداشتی در کرونا مسأله ساز شده بود نقش سامانه صنعت پخش اهمیت ویژه ای دارد.
دبیرکل انجمن ملی پخش با بیان اینکه شفافیت در کالاهایی مانند روغن خوراکی از ۲۰ درصد به بالای ۹۵ درصد رسیده است، اظهار کرد: در واقع کالاها از کارخانه تا حلقه پایانی یعنی توزیع به مصرف کننده رصد می شود.
او با اشاره به اینکه برخی شرکت ها در روز ۷۰ هزار فاکتور صادر می کنند، اظهار کرد: شرکت های  پخش در سال حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی ایجاد می کنند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش دارند است.
شیروانی با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود گردش مالی صنعت پخش به بالا هزار میلیارد تومان برسد، گفت: صنعت پخش امروز شفاف ترین و پیشرفته ترین صنعت کشور است و حتی راننده های شرکت های پخش متفاوت از سایر صنایع هستند، زیرا ماشین های آنها به جی پی اس وصل هستند و دفعات باز و بسته شدن درب آن ها هم ثبت می شود.
او با اشاره به اینکه ۲۳۰۰ شرکت پخش در سراسر کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد حدود ۱۲۰۰ شرکت پخش حقوقی مستقل و مابقی شعب شرکت های پخش سراسری  که در استان ها فعالیت دارند.
او افزود: نظام توزیع کشور ۷۰ ساله با یک روش فعالیت دارد، تصریح کرد: اما در دنیا از شرکت های پخش عبور کرده اند و شکل های تریپیر رفته اند و اگر شرکت های ایرانی هم به این سمت بروند حداقل ۲۰ درصد کاهش هزینه خواهند داشت، زیرا هم اکنون ناوگان ما با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کنند.
او افزود: شرکت های تریپیر شرکت های هستند که در انبارداری و حمل و نقل فعالیت دارند، به عبارت دیگر مالکیتی بر کالاهای توزیعی ندارد و تنها براساس سفارش کالاهای مختلف را توزیع می کنند.
شیروانی با بیان اینکه امکان مدیریت لجستیک شرکت های پخش وجود دارد، تصریح کرد: در مقطع کنونی شرکت های پخش ترجیح می دهند که ماشینشان با ظرفیت کم کالا به سمت مقصد ببرد اما کالای شرکت رقیب خود را حمل نکند، زیرا ایده تولیدکنندگان این است که کالای آنها زودتر به سوپر مارکت به رسد به نفع آنها است در حالی که توزیع کالاهای متنوع به صورت یکجا در کاهش هزینه و حتی کاهش آلودگی موثر است.