سودآوری زیرمجموعه های حکشتی بازدهی بالا را تایید می کنند؟
سودآوری زیرمجموعه های حکشتی بازدهی بالا را تایید می کنند؟

در گزارش ۹ ماهه حکشتی هر سهم ۱۷ تومان زیان ثبت شده اما سودآوری زیرمجموعه های حکشتی بازدهی بالا را تایید می کنند.

به گزارش سرمایه فردا، گروه حمل نقل در یک سال گذشته بازدهی خوبی در بورس ثبت کرده و این مسئله ناشی از افزایش هزینه حمل و نقل در جهان، کاهش قیمت سوخت و همچنین حذف برخی محدودیت های تحریمی بوده است.
شرکت کشتیرانی ایران به عنوان بزرگترین نماد گروه حمل و نقل در یک سال گذشته بیشتر از ۱۲۰ درصد بازدهی ثبت کرده، هرچند در گزارش ۹ ماهه حکشتی هر سهم ۱۷ تومان زیان ثبت شده اما سودآوری زیرمجموعه های حکشتی بازدهی بالا را تایید می کنند همان طور که در گزارش های قبلی مجمع عمومی نماد حکشتی سودآور بوده و ۱۴۰۱ به ازای هر سهم ۴۰۴ تومان سود ساخته بود.
از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که حکشتی در اسفند ۱۴۰۱ حدود ۱۶۸ درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ثبت کرده به همین دلیل سود هر سهم روی کاغذ کاهش یافته اما مجموع سود آوری شرکت روندی افزایشی داشته است.

رشد سود عملیاتی حمل و نقل ترکیبی
به طوری که شرکت حمل و نقل ترکیبی به سود خالص ۹۹.۹  میلیارد تومان  در سال ۱۴۰۱ رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.
شرکت حمل و نقل ترکیبی از شرکت‌های تابعه هلدینگ کشتیرانی  در سال منتهی به ۳۱ خرداد  با رشد ۹۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل روندی مثبت دارد.
همچنین سود عملیاتی شرکت  با رشد ۷۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۰۵ میلیارد ‌تومان رسیده و سود ناخالص شرکت رشد ۶۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته و به  ۱۲۸ میلیارد تومان رسیده است.
این شرکت در سال گذشته با عقد قرارداد ساخت ۱۰۰ فروند واگن لبه کوتاه ۴ محوره ایرانی جهت حمل محمولات معدنی با تولید کنندگان داخلی که تاکنون ۵۰ دستگاه از این واگن ها تحویل شرکت شده مسیر سود عملیاتی را تسهیل کرده است.
همچنین قرارداد ساخت ۱۰۰ فروند واگن مسطح ۴ محوره ایرانی برای  حمل محمولات کانتینر و جنرال کارگو با تولید کنندگان داخلی منعقد کرده که با در نظر گرفتن تعداد واگن های تحویلی رشد ۸۹ درصدی در فروش شرکت نسبت به سال گذشته ایجاد کرده است.
شرکت حمل و نقل ترکیبی افزایش سرمایه از ۹۸ میلیارد تومان به  ۳۰۰ میلیارد تومان را انجام داده و  کلیه مراحل انتقال ۱۰ درصد از سهام شرکت توسعه ترابر ایرانیان به کشتیرانی پیش برده است .
رشد ۴۴ درصدی عملیات حمل ( فعالیت فورواردی ) نسبت به سال قبل، رشد ۵۲ درصدی تناژی خدمات حمل محمولات ریلی از طریق واگن لبه کوتاه نسبت به سال گذشته با سهم ۶/۶ درصدی از کل کشور، رشد ۱۰۷ درصدی تن کیلومتر خدمات حمل محمولات ریلی از طریق واگن لبه کوتاه نسبت به سال گذشته با ۱۱/۶ درصدی از کل کشور از دیگر دستاوردهای کلیدی این شرکت در سال ۱۴۰۱ است.

سود خالص ۱۷۱ میلیارد تومانی کشتیرانی جنوب
همچنین شرکت کشتیرانی جنوب از دیگر زیر مجموعه های حکشتی به سود خالص ۱۷۱ میلیارد تومان نسبت به دوره مشابه سال قبل دست ‌یافته است.
براساس گزارش‌های حسابرسی شده، در سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ با رشد ۵۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود خالص ۱۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
سود عملیاتی کشتیرانی جنوب با رشد ۵۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به  ۱۸۹ میلیارد ‌تومان رسیده، همچنین سود ناخالص با رشد ۵۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل  ۱۱۱ میلیارد تومان ثبت شده  و فروش شرکت با رشد ۸۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به  ۴۶۳ میلیارد تومان دست ‌یافته است.

رشد ۲۱۲ درصدی سود خالص سرمایه گذاری کشتیرانی
شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی از دیگر زیر مجموعه های حکشتی است که سال مالی گذشته به سود خالص ۲۵۸ میلیارد تومان رسیده است.

به طوری که براساس گزارش‌های حسابرسی شده، سود عملیاتی شرکت با رشد ۲۱۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۶۱ میلیارد تومان رسیده و سود ناخالص با رشد ۲۰۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۶۹ میلیارد تومان و فروش شرکت با رشد ۲۰۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۶۹ میلیارد ‌رسیده است.
همچنین افزایش بازدهی دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی از ۱۹ درصد به ۴۷ درصد و افزایش حقوق صاحبان سهام از ۲۷ درصد به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۱ باعث ترسیم چشم انداز مثبتی به این شرکت شده است.

سود خالص ۸۸.۹ میلیارد تومانی هوپاد
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا از شرکت‌های تابعه هلدینگ کشتیرانی به براساس گزارش‌های حسابرسی شده، در سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ با رشد ۵۹ درصدی در سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود ۸۸.۹ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین سود عملیاتی شرکت با رشد ۴۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به  ۹۴.۴ میلیارد تومان و سود ناخالص با رشد ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۱۰۳.۹ میلیارد تومان رسیده است.
کاهش هزینه های عملیاتی شناور با پهلودهی به موقع در زمان ترافیک اسکله با توجه به تعاملات ویژه با اداره بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان و انجام افزایش سرمایه شرکت از ۵ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر دستاوردهای کلیدی این شرکت در سال ۱۴۰۱ است.

رشد ۴۱۰ درصدی در سود ناخالص فن آوران دریا

شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند براساس گزارش‌های حسابرسی شده، به عنوان شرکت‌های تابعه هلدینگ کشتیرانی در سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ با رشد ۱۲،۴۷۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به سود خالص ۲۲ میلیارد تومانی در شرکت اصلی دست‌ یافت.

همچنین شرکت فن آوران دریا گستر  با رشد ۴۱۰ درصدی در سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۲۹ میلیارد تومانی و در فروش با رشد ۶۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۰۱ میلیارد تومان دست ‌یافته است.
  سود عملیاتی  شرکت در سال مالی قبل رشد حدود ۱۲/۵ برابری سود خالص شرکت در سال مالی اخیر نسبت به سال ۱۴۰۰؛ کسب نرخ بازده دارایی های ۳۵ درصدی نسبت به ۱ درصد سال ۱۴۰۰ و کسب نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۶۴ درصدی نسبت به ۷ درصد سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.