سفره مردم؛ گروگان انتصابات دردسرساز در وزارت جهاد کشاورزی
سفره مردم؛ گروگان انتصابات دردسرساز در وزارت جهاد کشاورزی

سرپرستی که بعد از وزیر مستعفی جهاد منصوب شد نیز نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه با انتصابات سوال برانگیزش گرهی بر گره های قبلی در این وزارتخانه افزود و حتی می توان ادعا کرد که سفره مردم؛ گروگان انتصابات دردسرساز در وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش سرمایه فردا ، ۰ ۳خرداد ماه سال جاری بود که محمد علی نیکبخت توانست با جلب اعتماد ۱۹۸ نفر از وکلای ملت بر کرسی وزارت جهاد کشاورزی بنشیند. وزارتخانه ای که وزیر مستعفی اش به دلیل ناتوانی در مدیریت سفره مردم،خیلی زود مجبور به ترک صندلی وزارت شد.

متاسفانه سرپرستی که بعد از وزیر مستعفی جهاد منصوب شد نیز نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه با انتصابات سوال برانگیزش گرهی بر گره های قبلی در این وزارتخانه افزود و حتی می توان ادعا کرد که سفره مردم؛ گروگان انتصابات دردسرساز در وزارت جهاد کشاورزی است.

آقا میری که فقط دو ماه سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی را به عهده داشت ضمن آن که برای حل مشکلاتی مانند تامین نهاده های تولید مرغ که منجر به بالا رفتن یکباره قیمت این محصول شد، اقدامی نکرد بلکه با انتصاباتی غیر حرفه ای در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی، مقدمات مشکلات جدی تر در این حوزه را نیز فراهم نمود.

حالا بیش از ۲ ماه است که با تصمیم سلیقه ای خانی نوذری معاون توسعه بازرگانی منصوب آقا میری، خوراک ذرت صنایع فرآوری غلات به کلی قطع شده و علی رغم دستورات صریح مسئولین ذیربط در قوای سه گانه، صنایع اصلی و پایین دستی فرآوری غلات با خطر تعطیلی روبرو شده اند.

اکنون وزیر تازه وارد جهاد کشاورزی در حالی با مشکلات ایجاد شده از سوی معاونی که خود نقشی در انتصاب وی نداشته،روبرو شده، که در جلسه رای اعتماد به نمایندگان ، قول داده بود تا امنیت غذایی را به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های خود در وزارت جهاد کشاورزی دنبال کند.

طی روزهای گذشته اعتراض شدید و نامه نگاری روسای دو کمیسیون تخصصی کشاورزی و صنایع مجلس به وزیر جهاد و تاکید بر اصلاح سریع رویه غیر قانونی وضع شده از سوی خانی نوذری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد، احتمال احضار زود هنگام وزیر جهاد کشاورزی به مجلس را به شدت تقویت کرده است.

به دلیل حساسیت موضوع امنیت غذایی و نقش مستقیم وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه، علاوه بر مجلس،دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه نیز اقدامات این وزارتخانه را بدقت کنترل و سنجش می کنند و احتمال ورود جدی تر انان به موضوع نیز پیش بینی می شود.

حال باید منتظر بود و دید که نیکبخت خودش مسایل و مشکلات به ارث رسیده از دوره های قبلی را حل می کند و یا مجلس و دستگاههای نظارتی با ورود به مسایلی مانند اختلال در تامین نهاده های دامی و قطع سهمیه ذرت صنایع فراوری غلات به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.