جزئیات تکنیکال نمادهای گروه پالایشی
جزئیات تکنیکال نمادهای گروه پالایشی

جزئیات تکنیکال نمادهای گروه پالایشی نشان می دهد که فعلا برخی از نمادهای این گروه هنوز جا برای اصلاح ۲۰ درصدی دارند، مگر اینکه بورس به روند صعودی برگردد.

به گزارش سرمایه فردا، جزئیات تکنیکال نمادهای گروه پالایشی نشان می دهد که فعلا برخی از نمادهای این گروه هنوز جا برای اصلاح ۲۰ درصدی دارند، مگر اینکه بورس به روند صعودی برگردد.

ادامه دار شدن اصلاح شاخص کل بورس

با تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها و همچنین ادامه دار شدن اصلاح شاخص کل بورس گروه پالایشی هم بعد از یک مرحله مقاومت وارد اصلاح شده اند در این گزارش به جزئیات تکنیکال نمادهای گروه پالایشی پرداخته شده است.

در حال حاضر هیجان منفی در بازار سهام ایجاد شده و همین موضوع منجر به افت بیشتر نمادهای بورسی شده و موضوع خبرهای مربوط به صنایع مختلف هم نادیده گرفته شده است، به طوری که خبر مربوط به افزایش قیمت و تقاضای نفت روی معاملات پالایشی ها تاثیر چندانی بر ارزش سهام این شرکت ها نداشته است.

پالایشی ها همچنان در مسیر اصلاحنماد پالایش یکم، همچنان در مسیر اصلاحی به سر می‌برد که میزان این اصلاح احتمالا  تا محدوده ۹۵۰۰ تومان خواهد رفت این سهم هم اکنون در حدود قیمتی ۱۳۰۰۰ تومان می باشد. در این بروزرسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، احتمالا سهم، همچنان به مسیر اصلاحی خود ادامه خواهد داد و تا پایان اصلاح موقت حدود ۲۰ درصد دیگر فاصله دارد  بعد از آن دوباره به مسیر صعودی اصلی خود جهت رسیدن به اهداف خود که شامل شکست سقف قبلی ۲۱۸۰۰ تومان  حرکت می کند.براساس وضعیت تکنیکال سهم حد ضرر قیمتی ۹۰۰۰ تومان است.

شبندر همچنان در مسیر اصلاح

پالایشگاه نفت بندرعباس با نماد شبندر همچنان در مسیر اصلاحی به سر می‌برد که میزان این اصلاح کم عمق داشته و هم اکنون در حدود قیمتی ۸۹۵ تومان قرار دارد احتمالا سهم، همچنان به مسیر اصلاحی خود ادامه خواهد داد و از کمی پایینتر یعنی در محدوده قیمتی ۵۰۰ الی ۸۰۰ تومان با پایان اصلاح موقت، دوباره به مسیر صعودی اصلی خود جهت رسیدن به اهداف خود که شامل شکست سقف قبلی ۱۲۸۰ تومان  ادامه خواهد داد.

خرید بدون ریسک و بلندمدتی از محدوده قیمتی ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان است و حد ضرر قیمتی سهم ۴۰۰ تومان است.

از دست رفتن محدوده حمایتی شاوان

پالایشگاه نفت لاوان با نماد شاوان از محدوده ۲۶۵۰ تومان تا ۲۰ درصد  اصلاح  به حدود ۱۷۶۰ تومان رسیده و هم اکنون در حدود قیمتی ۱۷۰۰ تومان معامله می‌شود  احتمالا سهم، همچنان به مسیر اصلاحی خود ادامه خواهد داد یا از کمی پایینتر یعنی در محدوده قیمتی ۱۳۵۰ تومان برمی گردد.

در غیر این صورت با از دست رفتن محدوده حمایتی قبلی، محدوده ۸۰۰ تومان پایان اصلاح موقت خواهد بود و  دوباره به مسیر صعودی اصلی خود جهت رسیدن به اهداف خود که شامل شکست سقف ۳ هزار تومان و بالاتر حرکت خواهد کرد. خرید بدون ریسک و بلندمدتی از محدوده ۱۰۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان است و حد ضرر قیمتی ۸۰۰ تومان را باید در نظر گرفت.

سهم شپنا مطابق با تکنیکال

پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا سهم، همچنان در مسیر اصلاحی به سر می‌برد که میزان این اصلاح حدود ۲۰ درصد تخمین زده می شود سهم مطابق با تکنیکال بیش از انتظار ما نزول کرد و تا  حدود ۶۰۰ تومان نزول کرد و هم اکنون در حدود قیمتی ۶۱۷ تومان است.

احتمالا سهم، همچنان به مسیر اصلاحی خود ادامه خواهد داد و از کمی پایینتر یعنی در محدوده قیمتی ۴۳۰ الی ۵۵۰ تومان با پایان اصلاح موقت، دوباره به مسیر صعودی اصلی خود جهت رسیدن به اهداف خود که شامل شکست سقف قبلی یعنی ۹۲۰  تومان است حرکت خواهد کرد.خرید بدون ریسک و بلندمدتی از محدوده قیمتی ۴۳۰ الی ۵۵۰ تومان،   با رعایت حد ضرر قیمتی ۳۸۰ تومان است.

براساس این گزارش گروه پالایشی تا حدود ۲۰ درصد دیگر اصلاح خواهد داشت و در صورتی که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کند کرک اسپرت پالایشی ها افزایش می یابد و همین موضوع منجر می شود که اصلاح این نمادها متوقف شود و در نزدیک ترین سطح حمایتی دوباره به روند صعودی برگردند.

اما اگر رکود اقتصادی در جهان ادامه پیدا کند و شرکت ها فعالیت خود را کاهش دهند تقاضا برای نفت و مشتقات کاهش می یابد و همین موضوع روی حاشیه سود این شرکت ها تاثیر منفی می گذارد و در نتیجه شاخص گروه پالایشی به اصلاح خود ادامه می دهد.