تحلیل تکنیکال نماد شبریز
تحلیل تکنیکال نماد شبریز

شهیر محمدنیا تحلیل تکنیکال نماد شبریز را ارائه کرد و با اشاره به اینکه« آر اس آی» این نماد از اشباع فروش خارج شده، آینده سهم را ترسیم کرد.

به گزارش سرمایه فردا، شهیر محمدنیا تحلیل تکنیکال نماد شبریز را ارائه کرد و با اشاره به اینکه« آر اس آی» این نماد از اشباع فروش خارج شده، آینده سهم را ترسیم کرد.

در صورتی که به خط روند برخورد کند و اندیکاتورهای «ام اف آی» و « آر اس آی» آن به بالای ۵۰ برسد به روند صعودی خود ادامه می دهد