جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
دلایل ضعف استراتژی توسعه صنعتی 16 مهر 1402

دلایل ضعف استراتژی توسعه صنعتی

طی ۳۰ سال گذشته روند توسعه صنعتی ایران مسیر معکوس را طی کرده و به جای حرکت به سمت صنایع پایین دست، افزایش سود صنایع بالادستی دنبال شده است.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post