جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳
بهبود وجهه بین المللی ایران با برگزاری دوره پنجم ایران اکسپو 03 بهمن 1402

بهبود وجهه بین المللی ایران با برگزاری دوره پنجم ایران اکسپو

به گزارش سرمایه فردا، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بهبود وجهه بین المللی ایران با برگزاری دوره پنجم ایران اکسپو، خاطرنشان کرد: در این رویداد توانستیم با حضور تجار از ۷۰ کشور و برگزاری ۱۰۰ نشست BTOB به قراردادهایی بالغ بر ۲ میلیارد دلار دست یابیم.

تراز منفی ۱۲ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی 15 دی 1402

تراز منفی ۱۲ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی

به گزارش سرمایه فردا، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تراز منفی ۱۲ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی گفت: دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.

My first PHP Website

Home Page

Hello !

Click here to go logout

Return to home page

Currently Selected

0) { while($row = mysql_fetch_array($query)) {
Id Details Post Time Edit Time Public Post