پردیس ۱۰۳ میلیارد تومان درآمد سود سهام داشت
پردیس ۱۰۳ میلیارد تومان درآمد سود سهام داشت

پردیس با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ حدود ۱۰۳ میلیارد تومان درآمد سود سهام داشت.

به گزارش سرمایه فردا، بازار سرمایه در هفته اخیر روند نزولی داشته و بسیاری از سرمایه گذاران از ورود به سرمایه گذاری بورسی خودداری کرده اند، با این حال برخی معتقدند که معاملات سهام شرکت های سرمایه گذاری نسبت به سایر شرکت های بورسی ریسک کمتری دارد، چراکه پرتفوی این شرکت ها از نمادها و گروه های مختلف ساخته شده است.
شرکت سرمایه گذاری پردیس با نماد پردیس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱ تیر از معاملات واگذاری سهام ۵۳ میلیارد تومان سود کسب کرده است.
پردیس با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ حدود ۱۰۳ میلیارد تومان درآمد سود سهام داشت.
شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۷۹۸ میلیارد تومان  در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۷۱ درصدی به مبلغ ۱۳۶۲ میلیارد تومان رسیده است
این شرکت قصد دارد که ۵۰ درصد افزایش سرمایه در راستای اصلاح ساختار مالی را اجرا کند بر همین مبنا ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به سرمایه شرکت اضافه خواهد شد و تعداد سهام قابل انتشار هم ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم خواهد بود.
محل تأمین افزایش سرمایه سود انباشته خواهد بود، به همین دلیل سهامداران منابع جدیدی به صورت مستقیم وارد شرکت نمی کنند اما منابع حاصل از سود انباشته هم از شرکت خارج نخواهد شد.