محصولات شرکت به صورت ارگانیک تولید می شود
محصولات شرکت به صورت ارگانیک تولید می شود

به گزارش سرمایه فردا، مهدی کریمی گفت: با توجه به اینکه محصولات شرکت به صورت ارگانیک تولید می شود هم اکنون به کشورهای همسایه همچون ترکیه، قطر، امارات عراق و… صادرات می شود.

مهدی کریمی مدیرعامل شرکت آذرتاج با اشاره به اینکه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میوه خشک در کشور برای کشورهای مختلف صادرات می شود، گفت: با توجه به اینکه محصولات شرکت به صورت ارگانیک تولید می شود هم اکنون به کشورهای همسایه همچون ترکیه، قطر، امارات عراق و… صادرات می شود.

اپ با بیان اینکه ۱۸ ساله این محصولات در بازار حضور دارند، تصریح کرد: محصولات خشکبار در برخی بازارهای داخلی به صورت گسترده حضور دارند.

او با بیان اینکه محصولات وارداتی بیشتر از چین و مالزی تامین می سوند، افزود: این محصولات وارداتی شامل حبه های استوایی هستند و بجز محصولات موز، انبه و آناناس بقیه آنها در داخل وجود دارند.

او با تاکید بر اینکه برش و بسته بندی میوه ها به صورت دستگاهی انجام می شود، اظهار کرد: در حال حاضر کارخانه شرکت در شهریار مستقر است که بخشی از میوه مورد نیاز از همانجا تامین می شود.