سیگنال های منفی برای معاملات ۸ شهریور
سیگنال های منفی برای معاملات ۸ شهریور

محمود مرادی کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت بازار معتقد است که سیگنال های منفی برای معاملات ۸ شهریور قوی تر است.

به گزارش سرمایه فردا، محمود مرادی کارشناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت بازار گفت: به دلیل افزایش سرانه فروش نسبت به سرانه خرید و کاهش ارزش معاملات سیگنال های منفی برای معاملات ۸ شهریور قوی تر است.

جزییات را در ویدیو زیر ببینید؛