دلارهای ایران کجا خرج شد؟
دلارهای ایران کجا خرج شد؟

میزان تخصیص ارز در سه ماهه ۱۴۰۳ بیشتر از سال های گذشته بوده است.دلارهای ایران کجا خرج شد؟ به صورت اینفوگرافی منتشر شد.

به گزارش سرمایه فردا، در سه ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار خرج شد. دلارهای ایران کجا خرج شد؟ در حال حاضر بانک مرکزی گزارشی درباره جزئیات تخصیص ارز را ارائه کرده است.