کاهش قیمت دلار زیر ۶۰ دوام دارد؟
کاهش قیمت دلار زیر ۶۰ دوام دارد؟

به گزارش سرمایه فردا، کاهش قیمت دلار زیر ۶۰ دوام ندارد. زیرا در حال حاضر ریسک های اقتصادی و سیاسی تغییر نکرده است. بنابراین کاهش قیمت ارز موقتی و تحت تاثیر اقدامات بازارساز است.

روند بازار ارز تغییر کرد. بررسی‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که بازار روز چهارشنبه در شرایط فشار فروش قرار گرفت.

این در حالی است که در هفته گذشته عمده نوسانات نرخ شاخص های ارزی افزایشی بود. بررسی اخبار و سیگنال های موثر بر معاملات ارزی گویای آن است که تغییر چندانی در سطح ریسک‌های بازار بوجود نیامده و برخی نگرانی ها در رابطه با چشم انداز اقتصاد کشور همچنان در میان معامله‌گران وجود دارد.

در نتیجه روند کاهشی بازار در روز گذشته را نمی توان به پای تغییر فاز انتظارات تورمی گذاشت.

همین موارد سبب شده تا بازیگران بازار از قدرت نمایی بازارساز ارزی سخن به میان بیاورند.

به عقیده این افراد با توجه به اخبار مثبت در رابطه با میزان فروش نفت کشور در ماه های اخیر و و.ضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی، دست نهاد بازارساز در کنترل نوسانات نرخ ارز باز است و درصورت نیاز می تواند با افزایش حمایت خود از ریال موجب افت نرخ ارز شود.

حال باید دید تلاش بازارساز در جهت کنترل نرخ ارز تا کجا ادامه خواهد داشت و در روزهای هفته آتی درصورت تشدید نگرانی های معامله‌گران حمایت های این نهاد مانع رشد نرخ ارز خواهد شد یا خیر؟

کاهش قیمت دلار زیر ۶۰ دوام ندارد. زیرا در حال حاضر ریسک های اقتصادی و سیاسی تغییر نکرده است. بنابراین کاهش قیمت ارز موقتی و تحت تاثیر اقدامات بازارساز است./دنیای اقتصاد