تخصیص ارز در سال ۱۴۰۳ /اینفو
تخصیص ارز در سال ۱۴۰۳ /اینفو

تخصیص ارز در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار اعلام شده است.

به گزارش سرمایه فردا، تخصیص ارز در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار اعلام شده است. حدود ۲.۱۹۰ میلیون دلار در حوزه خودرو تخصیص یافته است. ۱.۶۹۴ میلیون دلار برای صنایع برق و الکترونیک تزریق شده است. ۱.۵۸۲ میلیون دلار برای واردات ماشین آلات داده شد. ۱.۴۴۴ میلیون دلار برای مواد معدنی تخصیص داده شد. ۵۰۷ میلیون دلار برای واردات نساجی داده شد. همچنین ۶.۹۰۰ میلیون دلار برای صادرات سایر کالاها خصیصه یافت.