افول و رکود استانداردهای زندگی
افول و رکود استانداردهای زندگی

کتاب جدید دیوید لئونهارت، برنده جایزه پولیتزر، به مساله افول و رکود استانداردهای زندگی در بعضی کشورهای پیشرفته پرداخته است.

به گزارش سرمایه فردا، ایما موسی‌زاده با بررسی کتاب جدید دیوید لئونهارت، برنده جایزه پولیتزر، به مساله افول و رکود استانداردهای زندگی در بعضی کشورهای پیشرفته پرداخته است. به طور خاص زندگی در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده

🔹آمار ارائه شده از سوی نهادها و موسسه‌های مختلف نشان می‌دهد طی چند دهه اخیر امید به زندگی در ایالات متحده کاهش یافته و نابرابری اقتصادی رو به افزایش بوده است.

🔹در حال حاضر شکاف میان دستمزد کارکنان سیاه پوست و سفیدپوست دوباره به سطح و اندازه دهه ۱۹۵۰ رسیده است.

چگونه قوی‌ترین اقتصاد جهان افول کرد

🔹 پرسش این است که چرا و چگونه قوی‌ترین اقتصاد جهان به این روز افتاده است؟ چه اتفاقی برای رویای آمریکایی افتاد؟ رویایی که با وعده آینده‌ای شادتر، سالم‌تر و مرفه‌تر برای همه افراد با استعدادترین و باپشتکارترین انسان‌ها را در جهان به خود جذب کند؟

🔹 این رویا که زمانی بخشی جدانشدنی از هویت ملی آمریکایی‌ها بود از بین رفته یا صرفاً دچار رکودی موقت شده است؟ بنا به برخی بررسی‌های علمی، افول رویای آمریکایی نه از اواخر دهه هفتاد میلادی که از اوایل آن دهه آغاز شد.

داستان اقتصاد مدرن آمریکا

🔹لئونهارت با تکیه بر دهه‌ها نوشتن درباره موضوعات اقتصادی برای نیویورک تایمز، تاریخ معاصر آمریکا را در جست‌وجوی پاسخ برای پرسش‌هایی که عنوان شد
تحلیل می‌کند.

🔹بنا به استدلال لئونهارت، داستان اقتصاد مدرن آمریکا، نبردی مداوم میان دو شکل رقیب سرمایه‌داری بوده است. یکی که رفاه را برای همه افراد متصور است. سعی در تحقق آن دارد و دیگری که در خدمت فرد است و صرفا به نفع بخشی از مردم وارد عمل می‌شود.

چگونه سرمایه‌داری دموکراتیک شکوفا شد

🔹لئونهارت با نثری روان و جذاب نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داری دموکراتیک شکوفا شد. تا رویای آمریکایی را ممکن کند. سپس این روند را دنبال می‌کند تا نشان دهد چگونه در دهه‌های پایانی قرن بیستم ذره ذره این رویا برای خدمت به معدودی افراد ممتاز فرو ریخت.

🔹لئونهارت بر سه نیرویی که اقتصاد آمریکا را در قرن گذشته شکل داده‌اند تمرکز کرده است: قدرت، فرهنگ و سرمایه‌گذاری. از میان این سه عامل، قدرت مهم‌ترین و تاثیرگذارترین است.

🔹کتاب «آینده درخشان از آن ما بود»، روایتی دراماتیک و پر از نوآوری و ظرافت و امیدهای انسانی است که نیروی جنبش‌های دموکراتیک مردمی را در بین طیف‌های سیاسی نشان می‌دهد؛ همان طیف‌هایی که به شکل‌گیری رویای آمریکایی کمک کردند.

منبع: تجارت فردا