چه نمادهای بورسی قابلیت رشد دارند
چه نمادهای بورسی قابلیت رشد دارند

چه نمادهای بورسی قابلیت رشد دارند ؟ فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه ضمن تحلیل وضعیت بازار سرمایه گفت: نمادهای بورسی گروه فلرات، کانی های فلزی، پتروشیمی و… قابلیت رشد دارند.

به گزارش سرمایه فردا، چه نمادهای بورسی قابلیت رشد دارند ؟ بازار سرمایه در حال حاضر معاملات متعادلی دارد. برخی از گروههای بورسی از سال ۹۶ تا کنون ۳۰ برابر شده اند. فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه ضمن تحلیل وضعیت بازار سرمایه گفت: نمادهای بورسی گروه فلرات، کانی های فلزی، پتروشیمی و… قابلیت رشد دارند.

او با بیان اینکه نمادهای بورسی که درآمد بالایی دارند بیشتر رشد می کنند، افزود: همچنین این نمادهای بورسی بخشی از درآمد دولت را تامین می کنند. به همین دلیل مورد حمایت هستند.

جزییات را در ویدیو زیر ببینید؛

بازارهای مالی سودآور

این کارشناس بورس با اشاره به اینکه بازدهی بازار سهام در بلندمدت از سایر بازارهای مالی سودآور بیشتر است، گفت: اگر سیاست گذاری دولت مانع رشد سودآوری نمادهای بورسی نشود. به طوری قطع بورس سودآورترین بازار مالی خواهد بود.

آقابزرگی با تاکید بر اینکه مردم به دنبال سرمایه گذاری سودآور هستند، تصریح کرد: در صورتی که بازار مالی سودآوری داشته باشد در آن بازار مالی می مانند. در غیر این صورت وارد بازار کالایی می شوند.