طول عمر جاده های کشور زیر ۱۲ سال است
طول عمر جاده های کشور زیر ۱۲ سال است

خادمی با تاکید بر اینکه کیفیت قیر ایران بالاتر از کشورهای همسایه بالاتر است، تصریح کرد: با این حال کیفیت قیر در ایران بازهم باید بالا برود، زیرا طول عمر جاده های کشور زیر ۱۲ سال است

به گزارش سرمایه فردا، مدیرعامل شرکت توسعه زیرساخت در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از مصرف قیر کشور در وزارت راه و شهرسازی انجام می شود که شرکت زیرساخت بزرگترین مصرف کنندگان است، گفت: وزارت راه کارگروه های تشکیل داده که ضوابط فنی قیر را تعیین کند تا کیفیت این محصول برای افزایش طول عمر بالا برود.

خیرالله خادمی با بیان اینکه ۹۰ درصد بار کشور یعنی حدود ۵۰۰ میلیون تن از طریق جاده انجام می سود، افزود: به همین دلیل نمی توان به حمل جاده ای بی توجه بود و باید با ارتقاء کیفیت قیر سطح حوادث جاده ای را هم کاهش داد.

بیشتر بخوانید؛

اعتبار تخصیص قیر باید افزایش یابد

کسری اعتبار نگهداری راه‌ها با کیفیت قیر جبران شود

او با تاکید بر اینکه در سال های اخیر گرانترین ماده قیر شده است، اظهار کرد: به همین دلیل نمی توان مانند گذشته به قیر نگاه کرد و نباید همچنان کاستی آسفالت از طریق قیر جبران شود.

او با تاکید بر اینکه باید از فناوری های نوین در تولید قیر استفاده شود، اظهار کرد: در حال حاضر پروژه های کشور با پروژه های بیست سال کشور تغییری نکرده است در حالی که تغییر ترکیبات قیر نقش مهمی در نگهداری و کاهش هزینه آن دارد.

او با تاکید بر اینکه عمر آسفالت های ایران زیر ۱۲ سال است، گفت: باید فکری به حال این مسأله کرد یا مشکل از کیفیت قیر یا پروژه است هرچند در آزمایش ها نتایج مثبت است با این حال باید کنترل کیفیت قیر با نظارت بیشتری انجام شود و این موضوع تقاضا برای قیر کارخانه های با کیفیت افزایش می یابد.

خادمی با تاکید بر اینکه کیفیت قیر ایران بالاتر از کشورهای همسایه بالاتر است، تصریح کرد: با این حال کیفیت قیر در ایران بازهم باید بالا برود.

او با تاکید بر اینکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای جاده های کشور نیاز است اما چنین پولی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: موضوع استفاده از قیر یارانه ای برای توسعه کشور مفید است اما اگر مجلس اقدامی کند که پول بلوکه شده برای پروژه ها در نظر گرفته شود موثرتر است.

او افزود: میزان تخصیص قیر یارانه ای به شرکت زیرساخت باید تا دو برابر افزایش یابد.