سامانه شناسایی معاملات مشکوک
سامانه شناسایی معاملات مشکوک

تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.

به گزارش سرمایه فردا، رئیس فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت اقتصاد و امور دارایی در آیین نامه رونمایی از معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت، گفت: شاخص ترین پروژه ای که دولت سیزدهم اجرا کرد پایانه‌های فروشگاهی بود. در حال حاضر ۲۲ میلیون صورت حساب به صورت روزانه ثبت می شود. با در نظر گرفتن تراکنش‌های شاپرک ۱۰۰ میلیون صورت حساب روزانه ثبت می شود. در حالی که در ابتدای دولت این پروژه نیازمند با تعریف بود.

او با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی جایگزین شده است، افزود: این پروژه در دو پایانه استفاده می‌شود و قابل اجرا در تمام گمرکات است.

جلوی دریافت پول‌های غیرقانونی در بیمه‌ها گرفته شد

احمد تقوی نجیب با بیان اینکه ۶۰ طرح در بخش بیمه مرکز اجرا شد، تصریح کرد: جلوی دریافت پول‌های غیرقانونی در بیمه‌ها گرفته شده است. همچنین تا شهریورماه تمام بیمه نامه ها در زمینه صدور و دریافت خسارت تحت اشراف اطلاعاتی قرار می گیرد.

تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است و تا آبان ماه بهره‌برداری می شود.

او با تاکید بر اینکه سامانه نظارت بر ارکان بازار در حال راه اندازی است، تصریح کرد: همچنین یکپارچه کردن و ادغام بانک‌های نیروهای مصلح زیر مجموعه بانک سپه انجام شد.

او افزود: بانک صادرات چک الکترونیکی را رونمایی کرد. همچنین سفته و برات الکترونیکی بهره‌برداری شد. توسعه بانکداری دیجیتال در اقتصاد بانکداری بسیار موثر بود.