چالش های دولت پزشکیان
چالش های دولت پزشکیان

از چالش های دولت پزشکیان این است که فعلا دولت را به او تحویل نمی دهند. شایعه شده استخدام دولتی نیروهای خودی در وزارتخانه ها شدت گرفته است.

به گزارش سرمایه فردا، ایران در شرایطی به استقبال رئیس جمهور منتخب رفت که فعلا دولت مستقر در حال استخدام نیروهای معتمد خود است. چالش های دولت پزشکیان از همین الان آغاز شد.

اصل ۱۳۱ قانون اساسی تأکید بر حل استقرار دولت جدید در ظرف زمانی حداکثر ۵۰ روز می کند. معنایش این نیست که رئیس جمهور منتخب، معطل اجرای سازوکارهایی باشد که تعمداً به عقب می‌افتد.

بلاتکلیفی از چالش های دولت پزشکیان

اینکه بعضاً اظهارنظرهایی می‌شود که در این شرایط خاص نیز می‌گویند انتخاب کابینه برای آغاز بکار دولت رئیس جمهور جدید تا یکماه بطول می‌انجامد هدف ادامه مشکل آفرینی است. در حال حاضر شنیده می شود برخی از مدیران مستقر کار را زمین گذاشته اند. هرچند جلسه اخیر هیات دولت بر پیگیری کارها تا روز آخر تاکید داشته است.

مراسم تنفیذی که یکی دو روز بعد از انتخابات نیز می‌توانست انجام شود. اما انجام نمی‌شود. در اولین فرصت ممکن مراسم تحلیف می‌تواند برگزار شود. تا قوه مجریه از بلاتکلیفی در آید. اما قرار شده در ۷ مرداد برگزار شود نزدیک به سه هفته دیگر !

تعهدات اقتصادی دولت پزشکیان

۱- انتخاب پزشکیان مایه امیدواری بازار سرمایه شد. بورس و بازار روی خوش نشان دادند و آثار روانی رویکرد جدیدِ ناشی از انتخاب ۱۵ تیر موجب تخیله بخشی از حباب های قیمتی و عقب نشینی تورم گردید. به تأخیر انداختن شروع به کار رئیس جمهور جدید می‌تواند شائبه ایجاد کند.

می‌خواهند اتفاقات مثبت عرصه اقتصادی این مقطع زمانی را بحساب دولت تورم زای خود بگذارند. ولو در حد چند درصدِ مختصر، واکنش مثبت به انتخاب پزشکیان را مخفی کنند.

کارشکنی علیه دولت پزشکیان !

باید گزارش دقیقی از شرایط کشور در بخش های مختلف تهیه شود. با عدد و رقم، اوضاع شاخص های گوناگون، تا قبل از انتخاب رئیس‌جمهور جدید ثبت تاریخی شوند.

۲- حال که قطعی شده دولت بعد، از جناح خودشان نیست. از چالش های دولت پزشکیان این است که فعلا دولت را به او تحویل نمی دهند. شایعه شده استخدام دولتی نیروهای خودی در وزارتخانه ها شدت گرفته است.

اقداماتی برای افزایش هزینه دولت چهاردهم رخ می دهد. سند سازی های لازمی که حضور همه جانبه دولت در کارزار انتخاباتی و هزینه های انجام شده در این مقطع را نیز پوشش دهد.

دولت پزشکیان به خواسته مردم عمل می تواند بکند؟

۳- ممکن است مثل شایعه‌های مانند رهاسازی غیر طبیعی بخشی از آب سدها جهت به ماکزیمم رساندن تولید برق بگوش برسد. صدای اشکالاتش در ماه‌های بعد در می‌آید. مشغول اقداماتی هستند که مسیر پردردسر دولت بعدی را دشوارتر کرده است. موانع جدی تری در مسیر موفقیت اش قرار دهند.
لذا با توجه به سوابق اعتمادسوز این سالها می پرسیم. اگر بجای پزشکیان شخص دیگری برنده شده بود. باز هم با چنین تأخیر قابل تأملی در اجرای تنفیذ و تحلیف، مواجه می‌شدیم؟ آیا با این شرایط دولت پزشکیان به خواسته مردم عمل می تواند بکند؟