۵۷ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها در دولت سیزدهم انجام شد
۵۷ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها در دولت سیزدهم انجام شد

به گزارش سرمایه فردا، ۵۷ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها در دولت سیزدهم انجام شد.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه فهرست وضعیت اقتصادی در بخش خزانه‌داری، مالیاتی، گمرک، خصوصی سازی و سرمایه گذاری تحویل دولت می‌شود، گفت: با توجه به اینکه مولدسازی از سال ۹۲ اجرایی شد. اما از آنجایی که قانون فروش اموال مازاد بانک ها از سال ۹۴ مصوب شده است. حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان تاکنون از اموال بانک‌ها واگذار شده است. ۵۷ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها در دولت سیزدهم انجام شد. ۳۸ هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم و دوازدهم واگذار شده است.

مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم

احسان خاندوزی با بیان اینکه در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم اقدام کردیم، تصریح کرد: در ابتدای دولت سیزدهم چهل مرکزی پولشویی در بانک‌ها، بیمه‌ها و بورس مستقر بود و حالا به بیش از ۵۰۰ مرکز افزایش یافته است.
او با تاکید بر اینکه اطلاعات زیادی به مرکز پولشویی بین المللی ارسال شد، تصریح کرد: بر مبنای اقداماتی که در زمینه پولشویی انجام شد ایران از ریل توصیه‌ها برای پولشویی خارج شد. در حالی که قبل از آن در نظام بین‌الملل گفته می‌شد چرا ایران در قبال پولشویی اقدامی نمی کند.