نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شامل مشارکت بیش از ۵۰ درصد شد. با توجه فعالسازی رای خاکستری گمانه زنی ها حکایت از برتری پزشکیان دارد.

به گزارش سرمایه فردا، خبرهای غیررسمی از نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که مشارکت در این دوره بیش از ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار رای بوده است. در حالی که انتخابات سال ۱۴۰۰ با مشارکت ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار رای به کار خود پایان داد.

افزایش آرای خاکستری در دور دوم انتخابات

در دور نخست انتخابات مشارکت ۴۰ درصد بوده است. از آنجایی که نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شامل مشارکت بیش از ۵۰ درصد شد. نشان می دهد که نزدیک به ۶ میلیون رای به مجموع آرا اضافه شده است. با توجه افزایش آرای خاکستری گمانه زنی ها حکایت از برتری پزشکیان دارد.

آرای روستاها و مناطق محروم

در واقع با توجه به اینکه آرای قالیباف بین پزشکیان و جلیلی تقسیم شده است آرای خاکستری به سبد پزشکیان ریخته شده است. البته خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه بخش عمده‌ای از آرای روستاها و مناطق محروم که در دور نخست شرکت نکرده بودند. این دور به نام جلیلی وارد صندوق‌های رای شده است.