متولی صنعت پخش باید وزارت بازرگانی شود
متولی صنعت پخش باید وزارت بازرگانی شود

احمد شیروانی با بیان اینکه متولی صنعت پخش باید وزارت بازرگانی شود، گفت: هیچ نهاد حاکمیتی متولی صنعت پخش را ندارد و در بخش قانون گذاری نادیده گرفته شده است.

به گزارش سرمایه فردا، دبیرکل انجمن ملی پخش با اشاره به اینکه چالش های صنعت پخش به دو دسته درون ساختاری و برون ساختاری تقسیم می شوند. او گفت:  قطعا چالش های درون ساختاری تحت تاثیر چالش های برون ساختاری هستند. یکی از مهمترین مسأله این است که هیچ نهاد حاکمیتی متولی صنعت پخش را ندارد.

او افزود: هم اکنون بین نهادهای مختلف چند شقه شده است. به طوری که هم اکنون بخشی از آن توسط وزارت بهداشت، بخشی از آن توسط وزارت صنعت،گ انجام می‌شود. همچنین بخشی توسط وزارت جهادکشاورزی و بخشی هم توسط وزارت نفت انجام می شود.

احمد شیروانی با بیان اینکه اگر یک نهاد متولی صنعت پخش بود سایر نهادها هم با آن هماهنگ شوند، افزود: قبلا زمانی که وزارت بازرگانی بود تمام اختیارات در آن تجمیع شده بود. حالا امیدواریم با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بار دیگر وظایف صنعت پخش در آن تجمیع شود و سایر نهادها در این زمینه با آن همکاری کنند.

مهمترین مسائل در تشکیل وزارت بازرگانی

او با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مسائل در تشکیل وزارت بازرگانی این است که آیا این نهاد می تواند همه اختیارات مربوط به صنعت پخش را دوباره به عهده بگیرد، تصریح کرد: یکی از مشکلات که در ساختار حاکمیتی وجود دارد. این است که هر وزارتخانه ای که اختیاراتی به دست آورد دیگر حاضر نیست آن را به وزارتخانه ای دیگر واگذار کند.

شیروانی با بیان اینکه الان سندرم سامانه ای داریم و شرکت ها را گرفتار کرده است، گفت: برای نمونه هم اکنون سامانه جامع تجارت، سامانه جامع مودیان، سامانه جامع انبارها و… داریم. شرکت ها باید در همه این سامانه ها اطلاعات خود را بارگذاری کنند در حالی که اطلاعات پایه شرکت ها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود.

این فعال صنعت تاکید کرد: اگر وزارت صنعت یا وزارت بازرگانی متولی بود. دیگر همه سازمان ها می توانستند از همان اطلاعات سامانه جامع تجارت استفاده کنند. مزیت دیگر آن این بود که راستی آزمایی داده های شرکت ها هم راحت تر بود.

شرکت‌های پخش چه مشکلات ساختاری دارد ؟

به گفته دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش مشکلات ساختار داخلی شرکت ها هم ناشی از عدم حمایت از این صنعت بر می گردد که به نوعی ناشی از نبود متولی خاص است. هرچند در سال های گذشته شرکت در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفت های زیادی داشته اند.

شیروانی با تاکید بر اینکه سالهاست که شرکت ها در دنیا به سمت تریپر رفته اند، گفت: در حال حاضر به شرکت های تریپیر در ایران مجوزی داده نمی شود. به همین دلیل آیین نامه مربوط به این شرکت ها را تدوین کردیم. بعد از عوض شدن فاطمی امین، آقای نیازی سرپرست وزارت صنعت اعلام کرد که این آیین نامه بایگانی شود. بنابراین ضعف ایران در شرکت های تریپیر به حاکمیت بر می گردد.

او افزود: شرکت های تریییر شرکت های هستند که در انبارداری و حمل و نقل فعالیت دارند، به عبارت دیگر مالکیتی بر کالاهای توزیعی ندارد و تنها براساس سفارش کالاهای مختلف را توزیع می کنند.

حاشیه سود شرکت های صنعت پخش

او با اشاره به اینکه شرکت های پخش انگیزه کافی برای سرمایه گذاری ندارند، گفت: حاشیه سود شرکت های پخش بسیار پایین است و از طرف دیگر مشوقین برای سرمایه گذاری در صنعت پخش وجود ندارد، به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش زیاد است.

شیروانی با بیان اینکه فعالیت های صنعت پخش را با نرخ تجاری محاسبه می کنند و همین مسئله هزینه ها شرکت ها را بالا می برد، گفت: برای نمونه وقتی شرکت پخش بخواهد یک انبار در شهرک صنعتی راه اندازی کند با نرخ تجاری برای آن محاسبه می کنند و دلیلشان این است که در پخش تولید صورت نمی گیرد.

شیروانی با تاکید بر اینکه تحریم ها و محدودیت های بین المللی هم روی حاشیه سود شرکت ها پخش تاثیر منفی گذاشته است، اظهار کرد: حاکمیت در شرایط کنونی باید متولی را تعیین کند. در بخش قانون گذاری باید به صنعت پخش توجه شود. نباید آن را در قالب اصناف دیده شود زیرا پخش واسطه ها را حذف می کند.

او افزود: یکی دیگر از مشکلات صنعت پخش قیمت گذاری دستوری است. در حال حاضر مارجین های صنعت پخش را تحت تاثیر قرار داده است. از طرف دیگر برند شرکت ها در حاشیه قرار گرفته است.