قیمت اوتلندر در سامانه یکپارچه
قیمت اوتلندر در سامانه یکپارچه

قیمت اوتلندر در سامانه یکپارچه به صورت علی الحساب در مبادی ورودی کشور یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش سرمایه فردا، براساس نخستین مرحله عرضه خودرو اوتلندر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی شرکت آرین موتور پویا در نظر دارد نسبت به فراخوان متقاضیان محترم حائز شرایط تعیین شده در سامانه مذکور اقدام کند.

بدین منظور از متقاضیان دعوت شده نسبت به انجام فرآیند ثبت نام و واریز وجه خودروی اوتلندر اقدام کنند. اوتلندر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی در سه تیپ مختلف L-Line، M-Line و H-Line معرفی شده است.

قیمت اوتلندر به صورت علی الحساب

قیمت اوتلندر در سامانه یکپارچه به صورت علی الحساب در مبادی ورودی کشور یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. متقاضیان باید ۹۸۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت کنند و مابقی در زمان تحویل واریز کنند.

این خودرو با موعد تحویل ۹۰ روز از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۴٠٣/٠۴/۱۱ تا پایان روز شنبه مورخ ١۴٠٣/٠۴/١۶ ثبت نام می‌شود. مراحل به صورت اینترنتی از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی به نشانی https://sales.arian-motor.com انجام خواهد شد.