قطعی برق ۱۴۰۳ داریم؟
قطعی برق ۱۴۰۳ داریم؟

با وجود سیاست اصلاح مدیریت مصرف برق به درستی بکار گرفته شد و صنعت برق با تغییر ساعات کاری ادارات و اعمال محدودیت برای صنایع تا حدودی ناترازی را برطرف کرده است. اما از آنجایی که تولید کالا در سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده میزان تقاضا برای مصرف برق نیز افزایش یافته است.  بر اساس […]

با وجود سیاست اصلاح مدیریت مصرف برق به درستی بکار گرفته شد و صنعت برق با تغییر ساعات کاری ادارات و اعمال محدودیت برای صنایع تا حدودی ناترازی را برطرف کرده است. اما از آنجایی که تولید کالا در سال‌های اخیر بهبود پیدا کرده میزان تقاضا برای مصرف برق نیز افزایش یافته است.

 بر اساس سیاست مدیریت مصرف در یک سال اخیر از مجموع مشترکان تهرانی دارای تعرفه خانگی یک میلیون و ۲۰۰ هزار از ابتدای خردادماه، مشمول پاداش کاهش مصرف شدند.

 بالغ بر ١۵ درصد از مصرف برق پایتخت را متعلق به بخش اداری است. ۱۲۰ مگاوات در حوزه مصرف برق ادارات از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت بار محقق شد.

انتظار می‌رود با مدیریت مصرف برق بخش اداری شاهد دستیابی به عدد ۱۸۰ مگاوات صرفه جویی در این حوزه به صورت تدریجی تا مردادماه باشیم. حالا باید دید که دولت چهاردهم چه سیاستی را برای تراز برق بکار می‌گیرد.

ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی

 دولت سیزدهم نیز در ابتدای فعالیت خود با ناترازی ۱۵ هزار مگاواتی روبرو بود. در سه سال ظرفیت تولید برق کشور به ۹۳ هزار مگاوات مگاوات رسیده است، از این میزان ۸۲ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های کشور متعلق به واحدهای حرارتی (گازی، بخاری و سیکل ترکیبی) است.

نیروگاه‌های حرارتی شامل دو بخش خصوصی با سهم ۶۸ درصدی و دولتی با سهم ۳۱ درصدی و در بخش‌های بخار، گازی و سیکل ترکیبی در تولید برق اقدام می‌کنند.

ساخت ۹۱۴۷ مگاوات نیروگاه‌

 نیروگاه‌های بخار بخش دولتی ۱۴ نیروگاه با ظرفیت ۱۱ هزار و ۲۴۱ مگاوات برق تولید می‌کنند و بخش خصوصی این نوع نیروگاه هم با داشتن ۱۱ نیروگاه، ظرفیت چهار هزار و ۵۸۸ مگاوات ظرفیت تولید برق دارند که مجموع ظرفیت نیروگاه‌های بخش بخار ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات است.

 از ابتدای دولت سیزدهم ساخت ۹۱۴۷ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی انجام شد. این اقدام از طریق سنکرون ۴۷ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت ۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات، رفع محدودیت نیروگاه‌های بخاری و افزایش توان عملی نیروگاه‌های گازی موجود به ظرفیت ۲ هزار مگاوات و ۳۸۰ مگاوات محقق شده است.

شرط جلوگیری از قطعی برق

 در حال حاضر نیاز مصرف برق در روز مشابه سال گذشته ۷۱۴۸۶ مگاوات است. این میزان امروز با میزان ۷۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات نسبت به روز مشابه سال گذشته افزایش ۵۲۰۰ مگاواتی را ثبت کرده است. ۱۵ درصدی مصرف برق در تابستان سال جاری باید کاهش یابد تا خاموشی گسترده اتفاق نیفتد.

وزارت نیروی دولت سیزدهم پویش با انرژی را برای تحقق این هدف راه اندازی کرده و میلیون‌ها جوایز ارزنده نیز برای آن تخصیص داده است.

چالش قطعی برق در تهران

 برای تامین برق مصرفی شهر تهران در ساعات اوج بار نیاز به ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاوات انرژی مازاد است. تامین این میزان انرژی برای ساعاتی محدود از طریق احداث نیروگاه فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.

 برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش صنایع و اداری و مشوق‌های بخش خانگی موجب شد تا دولت سیزدهم در زمان فعالیت خود گرفتار خاموشی نشود. اما نمی‌توان منکر آسیب در بخش صنعت و تغییر در برنامه زندگی کارکنان اداری شد.

افزایش راندمان نیروگاه‌ها علیه قطعی برق

 اگر سیاست‌ها با انرژی برای تامین برق بدون خاموشی پاسخگو باشد، دولت چهاردهم کار سنگینی برای حل چالش ناترازی صنعت برق نخواهد داشت. اما با توجه به افزایش مصرف باید برنامه جامعی برای افزایش تولید و توان نیروگاه‌ها، توسعه بهره‌وری و راندمان، خارج کردن نیروگاه‌های فرسوده، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته بکار بگیرد.

در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۹.۲۶ درصد است. با توجه به اینکه ظرفیت ایجاد بهره وری در فعالیت نیروگاه‌ها وجود دارد دولت چهاردهم باید به دنبال از رده خارج کردن نیروگاه‌های قدیمی و سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید باشد.

تمامی ادارات شهر تهران مجهز به کنتورهای هوشمند هستند و مصرف برق آنان به صورت لحظه‌ای در حال رصد و پایش است. این موضوع رصد مصرف برق را برای دولت راحت‌تر کرده است. اما تنها با جریمه و قطعی برق نمی‌توان ناترازی برق را جبران کرد.

جذب سرمایه گذاری جدید در صنعت برق

به طور قطع دولت چهاردهم باید به دنبال جذب سرمایه گذاری جدید در صنعت برق باشد. در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی نرخ تعرفه‌های برق را برای سرمایه گذاری توجیه پذیر نمی‌دانند.

از طرف دیگر کشش افزایش تعرفه برق بیشتر از نرخ‌های کنونی وجود ندارد. بنابراین دولت چهاردهم نباید برای جبران ناترازی و جذب سرمایه دست به گرانی بزند.