فروش دتولید در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۳ میلیارد
فروش دتولید در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۳ میلیارد

مجموع فروش دتولید در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۳ میلیارد تومان بوده و فروش مرداد ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۲۹ درصد بیشتر بوده است.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت تولید دارو با نماد تولید در گزارش ماهانه   مرداد ۱۴۰۲ موفق به فروش ۵۵ میلیارد تومان محصول شده که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۳ درصدی داشته است.

میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۳ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه  ۲۹ درصد بیشتر بوده و مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۳ میلیارد تومان بوده است.
شرکت در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش ۵۱۹ میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص ۲۸ درصدی برای سال مالی ۱۴۰۲ را داشته که توانسته تا پایان مرداد ۱۴۰۲ حدود ۴۱ درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.
شرکت داروسازی تولید دارو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد معادل ۵۵ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.
«دتولید» با سرمایه ثبت شده ۸۵ میلیارد تومان طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۲ میلیارد تومان درآمد فروش داشته  که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.
همچنین  نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.   فروش محصول فوق نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل حدود ۴.۲۰ درصد  و نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل حدود ۵.۸۵ درصد است.

به گزارش سرمایه فردا، در یک سال گذشته موضوع کمبود دارو و حتی مواد اولیه مورد نیاز شرکت های دارویی چالش برانگیز بوده، به همین دلیل تقاضا در بازار وجود دارد و تنها باید حمایت دولت برای سرمایه گذاری در این بخش وجود داشته باشد. از این رو موضوع قیمت گذاری و تامین ارز باید در دستور دولت قرار بگیرد تا گام بعدی یعنی تولید تقویت شود.