فراخوان تاسیس بورس بین‌الملل با منابع خارجی
فراخوان تاسیس بورس بین‌الملل با منابع خارجی

فراخوان تاسیس بورس بین‌الملل با تملک اکثریت سهام توسط اشخاص خارجی منتشر شد.

به گزارش سرمایه فردا، فراخوان تاسیس بورس بین‌الملل با تملک اکثریت سهام توسط اشخاص خارجی منتشر شد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

«به اطلاع همه متقاضیان اعم از بورس‌ها، نهادهای بازار سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه، نهادهای مالی می‌رساند بر اساس اصلاحیه به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در خصوص صدور مجوز بورس بین المللی مناطق آزاد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در نظر دارد نسبت به اجرای مصوبه مزبور برای مشارکت هیئت موسس بورس بین‌الملل اقدام کند.

بورس مزبور به عنوان پنجمین بورس کشور با سرمایه ارزی اولیه ۳۰ میلیون یورو تاسیس خواهد شد.

متقاضیان مشارکت در هیات موسس باید منابع درآمد ارزی با منشا خارجی داشته باشند و فقط از همین محل نسبت به تامین سهم آورده خود اقدام کنند.

شایان ذکر است طبق مصوبه صدرالذکر ضروری‌است ترکیب سهامداران به گونه‌ای باشد که اکثریت سهام متعلق به اشخاص خارجی باشد و همچنین تملک اکثریت سهام توسط اشخاص خارجی با افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و واگذاری آن به اشخاص خارجی که به تصویب مجمع فوق العاده سهامداران بورس بین المللی به تصویب خواهد رسید، انجام شود.

ضروریست متقاضیان واجد شرایط درخواست مکتوب خود مبنی بر اعلام آمادگی رسمی و مشارکت به عنوان موسس را در بازه زمانی ۱۱ لغایت ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ به معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال کنند.»/ایرنا