عملکرد دولت سرانه مصرف لبنیات را به شدت نزولی کرد
عملکرد دولت سرانه مصرف لبنیات را به شدت نزولی کرد

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران گفت که در چند دوره بر اساس عملکرد دولت سرانه مصرف لبنیات را به شدت نزولی کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، میراسلام تیموری در مورد سرانه مصرف لبنیات گفت: «برای بررسی بهتر مساله سرانه مصرف لبنیات، عملا می‌توان آن را در ۲ الی ۳ مقطع مختلف تقسیم‌بندی کرد که سیاستگذاری‌های اشتباه، باعث کاهش سرانه مصرف شده است.» او افزود: «مقطع نخست مربوط به سال ۹۰-۱۳۸۹ است که دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و در‌حالی‌که باید بر اساس آن قانون، یارانه محصولات کشاورزی حفظ می‌شد، اما عملا از سال ۹۰ یارانه سه محصول لبنی که در آن زمان به آنها یارانه پرداخت می‌شد، حذف شد و مبلغ پرداختی ۴۵هزار تومان که نقدا به افراد پرداخت ‌شد نیز ظرف مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست داد.» تیموری در ادامه گفت: «در آن مقطع حدود ۵/ ۲میلیون تن شیر خانوار به صورت یارانه‌ای و یک نوع پنیر نیز به ‌صورت کوپنی در جامعه توزیع می‎شد؛ شیر مدارس هم در آن مقطع وجود داشت. شیر خانوار سال ۹۰-۸۹ حذف شد و پنیر نیز سال قبل از آن حذف شده بود؛ در ادامه کار، شیر مدارس نیز که جزو هدفمندترین و مفیدترین یارانه‌های پرداختی به جامعه بود نیز سال ۹۶- ۹۵ توسط دولت و با تئوری‌های غلطی حذف شد و به صفر رسید، در‌حالی‌که این کار خلاف قانون هدفمندی یارانه‌های مصوب مجلس بود و عملا از این موضوع هم جامعه آسیب می‌‎دید و هم تعداد زیادی از کارخانه‌های لبنیاتی تعطیل شدند.»/دنیای اقتصاد