شرکت های دارویی زیرمجموعه برکت در مسیر مولدسازی
شرکت های دارویی زیرمجموعه برکت در مسیر مولدسازی

با توجه به تاکیدات دولت بر رونق اقتصادی از طریق دارایی های موجود شرکت های دارویی زیرمجموعه برکت در مسیر مولدسازی و واگذاری زمین های راکد گام برداشته اند.

به گزارش سرمایه فردا، یکی از سیاست های دولت در سال جاری مولدسازی دارایی های راکد و مازاد دولتی برای استفاده از منابع آن برای فعالسازی پروژه های عمرانی و همچنین تعریف پروژه های جدید است.
در همین راستا شرکت کی‌ بی‌ سی فروش زمین شهرک بهارستان خود را که در افشای اخیر سامانه کدال اطلاع‌  رسانی کرده در راستای به‌کارگیری و تبدیل سرمایه‌ های غیرمولد به مولد و به‌منظور تامین نقدینگی لازم جهت انجام و پیش‌برد اهداف و فعالیت‌ های بازرگانی و ایفای تعهدات مربوطه می فروشد.
مدیران این شرکت ضمن تاکید بر رعایت الزامات قانونی، پس از اخذ مصوبه لازم از گروه دارویی برکت این واگذاری را اجرا خواهد کرد.
همچنین قرار شده مدیران شرکت کی بی سی طرح موضوع در گروه اقتصادی توسعه تدبیر به‌منظور بازنگری و به‌روزرسانی بودجه شرکت و اخذ مجوز مربوطه، هیات‌ مدیره با فروش زمین شهرک بهارستان موافقت به‌ عمل آورد.
همچنین مقرر شده  برای ارزیابی و کشف ارزش زمین  ضمن رعایت قوانین حاکم، ارزیابی لازم توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود.
به طور قطع پس از اخذ استعلام های مربوطه، هیأت‌ مدیره با فروش زمین شهرک صنعتی بهارستان، از طریق برگزاری مزایده به قیمت کارشناسی یا بالاتر از آن موافقت می کند.
نقدشوندگی پایین دارایی های زمین و مسکن
در واقع در راستای تاکیدات دولت بر رونق اقتصادی از طریق دارایی های موجود شرکت های دارویی زیرمجموعه برکت در مسیر مولدسازی و واگذاری زمین های راکد گام برداشته اند. هرچند در چند وقت اخیر  بازار مسکن و زمین راکد شده و فروش دارایی های این بخش زمانی و چالش برانگیز است.
چراکه شرکت البرز دارو با نماد دالبر در افشای خود اعلام کرده که پیرو آگهی منتشرشده در تاریخ ۷مرداد امسال با موضوع مزایده ملک واقع در خیابان دماوند تهران، با پایان یافتن مهلت برگزاری مزایده، بدینوسیله به اطلاع رسانی کرده که پیشنهادی از شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نشده است.
بر این اساس شرکت البرز دارو پایان مزایده ملک مذکور را بدون حصول نتیجه‌ای به اطلاع سهامداران رساند.