سود بازرگانی چه کالاهایی در سال ۱۴۰۳ صفر شد؟
سود بازرگانی چه کالاهایی در سال ۱۴۰۳ صفر شد؟

به گزارش سرمایه فردا، سود بازرگانی کالاهایی همچون گوشت و در سال ۱۴۰۳ گوشت و دام صفر شد. هدف دولت تعدیل قیمت گوشت در بازار است.

بر اساس مصوبه هیات دولت سود بازرگانی واردات دام سبک، سنگین و انواع گوشت صفر شد.

مصوبه جدید هیات دولت در خصوص اصلاح سود بازرگانی انواع کالاها نشان می‌دهد سود بازرگانی انواع گوشت (ران، راسته و سردست) به صفر درصد کاهش یافته است.

در مصوبه پیشین هیات دولت سود بازرگانی انواع گوشت ۱۱ درصد در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه ۲۳ خرداد ماه این سود بازرگانی به صفر کاهش یافته است.

سود بازرگانی گاو شیری، گاو گوشتی، گاو نر مولد، گوسفند مولد نژاد خالص نیز از دو درصد به صفر درصد کاهش یافته است./ایلنا