رشد ۵۸۳ درصدی پرتفو برکت
رشد ۵۸۳ درصدی پرتفو برکت

شرکت گروه دارویی برکت ۵۴۲.۹ میلیارد تومان سهام ابتدای مرداد در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۵۸۳ درصدی پرتفو به مبلغ ۳۷۰۷ میلیون ریال رسیده است.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت گروه دارویی برکت با نماد برکت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد  امسال از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.
برکت با سرمایه ثبت شده ۷۳۴ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند  ۱۴۰۲ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۵۴۲.۹ میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۵۸۳ درصدی پرتفو به مبلغ ۳۷۰۷ میلیون ریال رسیده است.
همچنین در راستای تاکیدات دولت بر رونق اقتصادی از طریق دارایی های موجود شرکت های دارویی زیرمجموعه برکت در مسیر مولدسازی و واگذاری زمین های راکد گام برداشته اند. هرچند در چند وقت اخیر بازار مسکن و زمین راکد شده و فروش دارایی های این بخش زمانی و چالش برانگیز است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه در چند وقت اخیر دولت در راستای تامین نیازهای دارویی کشور حمایت از شرکت های دارویی را در پیش گرفته است و از طرف دیگر سرمایه گذاری شرکت های زیرمجموعه شرکت برکت در تولید و صادرات محصولات افزایش یافته است پیش بینی می شود حاشیه سود این شرکت ها در مجمع سال جاری افزایش یابد.
از این رو پیش بینی می شود کم کم هیجانات منفی از بازار سرمایه خارج شود و تقاضا برای خرید سهام نمادهای دارای ظرفیت رشد افزایش پیدا کند.شرکت گروه دارویی برکت ۵۴۲.۹ میلیارد تومان سهام ابتدای مرداد در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۵۸۳ درصد پرتفو به مبلغ ۳۷۰۷ میلیون ریال رسیده است.