تعیین تکلیف ورود خودروهای وارداتی
تعیین تکلیف ورود خودروهای وارداتی

در زمان حاضر کسی برای خرید خودرو صف نکشیده است و همه منتظر تعیین تکلیف ورود خودروهای وارداتی به بازار هستند.

به گزارش سرمایه فردا، بازار خرید و فروش خودرو این هفته نیز همانند هفته‌های گذشته بدون مشتری است و کمتر خرید و فروشی انجام می‌شود. جالب اینجاست با وجود رکود بازار در فضای مجازی قیمت‌های کاذبی برای انواع محصولات عنوان می‌شود اما وقتی مشتری پای معامله می‌رود حرف آخر را قیمت‌های اصلی خودرو می‌زنند که در نهایت با تخفیف‌های بسیار خودرو مورد معامله قرار می‌گیرد.

نکته قابل توجه اینجاست کسی برای خرید خودرو صف نکشیده است و همه منتظر تعیین تکلیف ورود خودروهای وارداتی به بازار هستند، همین امر عاملی شده است تا قیمت خودروهای مونتاژی به کارخانه نزدیکتر شود. خریداران در این شرایط باید دقت کنند که فریب قیمت‌های کاذب را نخورند و با ثبات بازار نسبت به خرید اقدام کنند./تسنیم