انواع قرارداد اختیار معامله
انواع قرارداد اختیار معامله

کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به انواع قرارداد اختیار معامله گفت: هر یک از قراردادهای اختیار خرید و فروش تعرفه خاص خود دارند.

به گزارش سرمایه فردا، ملیحه کریمشاهی کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به انواع قرارداد اختیار معامله گفت: هر یک از قراردادهای اختیار خرید و فروش تعرفه خاص خود دارند.

جزییات را در ویدیو زیر ببینید؛