اندازه قرارداد اختیار معامله
اندازه قرارداد اختیار معامله

کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به آن اندازه قرارداد اختیار معامله گفت: اندازی قرارداد دلالت بر تعداد سهام پایه دارد که باید بین خریدار و فروشنده معامله شود.

به گزارش سرمایه فردا، ملیحه کریمشاهی کارشناس بازار سرمایه با نگاهی به آن اندازه قرارداد اختیار معامله گفت: اندازی قرارداد دلالت بر تعداد سهام پایه دارد که باید بین خریدار و فروشنده معامله شود.

جزییات را در ویدیو زیر را ببینید؛