رانت اختلاف قیمت ارز چه کسانی می‌گیرند
رانت اختلاف قیمت ارز چه کسانی می‌گیرند

رانت اختلاف قیمت ارز چه کسانی می‌گیرند ؟ طیب نیا به نقد این مسأله پرداخته است.


رانت اختلاف قیمت ارز چه کسانی می‌گیرند ؟ طیب نیا به نقد این مسأله پرداخته است. از بین بردن اختلاف ارز بازار آزاد و نرخ دولتی یعنی کاهش فساد و رانت است.

تیم اقتصادی دولت پزشکیان به دنبال حذف رانت های اقتصادی ناشی از واردات کالا با ارز دولتی است.