سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳
رشد اقتصادی ایران چقدر می‌شود 24 تیر 1403

رشد اقتصادی ایران چقدر می‌شود

به گزارش سرمایه فردا، رشد اقتصادی ایران در بهترین در محدوده ۵ درصد باقی می‌ماند. زیرا سیاست‌های مالی و پولی کشور ضد تورمی و رکودزاست.

پیش بینی اقتصاد ایران 24 تیر 1403

پیش بینی اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، پیش بینی اقتصاد ایران در حال حاضر تورم در محدوده بالای ۳۰ درصد را نشان می دهد. به همین دلیل دولت بازارها را همچنان سرکوب می‌کند.

سیاست ۱۴۰۳ دولت در ایران 23 تیر 1403

سیاست ۱۴۰۳ دولت در ایران

به گزارش سرمایه فردا، سیاست ۱۴۰۳ دولت در ایران کاهش کشمکش های داخلی و تعامل با کشورهای همسایه است. هرچند دغدغه کسری بودجه و ترامپ اولویت های دیگری هستند.

ابهام برنامه‌های اقتصادی در دولت چهاردهم 13 تیر 1403

ابهام برنامه‌های اقتصادی در دولت چهاردهم

به گزارش سرمایه فردا، کارشناسان بر ابهام برنامه‌های اقتصادی در دولت چهاردهم تاکید کردند. زیرا ایران در حال حاضر تحریم است. از طرف دیگر فاصله زیادی با رشد اقتصادی ۸ درصدی دارد. از طرف دیگر جزئیات سیاست‌های آنها شفاف نیست.

چقدر سرمایه برای رشد اقتصادی ایران نیاز است 13 تیر 1403

چقدر سرمایه برای رشد اقتصادی ایران نیاز است

به گزارش سرمایه فردا، پس از مناظره‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری موضوع توسعه اقتصادی مورد توجه محافل نخبگان قرار گرفت. سوال این است که چقدر سرمایه برای رشد اقتصادی ایران نیاز است ؟ به گفته یکی از کاندیداها رشد اقتصادی ۸ درصدی ۲۵۰ میلیارد دلار نیاز دارد. در حالی که ایران سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته است.

راهکار عبور از تله فقر در اقتصاد ایران 13 تیر 1403

راهکار عبور از تله فقر در اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، راهکار عبور از تله فقر در اقتصاد ایران عبور از بیماری هلندی در اقتصاد است. وقتی تورم به صورت پیوسته چند سال بالای ۴۰ درصد ادامه داشته است. تنها راهکار عبور از تله فقر در اقتصاد ایران، عبور از تورم و سرمایه‌گذاری جدید است.

چرا پزشکیان خواستار اعدام جلیلی شد؟ 12 تیر 1403

چرا پزشکیان خواستار اعدام جلیلی شد؟

به گزارش سرمایه فردا، در مناظره انتخاباتی جلیلی مدعی بود که پزشکیان اقتصاد را عقب می اندازد. در واکنش به ادعا گفت انصراف می دهم. اما در صورت عدم موفقیت در رشد اقتصادی ۸ درصد خواستار اعدام جلیلی شد.

افراد تمامیت خواه چرا مانع توسعه ایران می شوند 07 تیر 1403

افراد تمامیت خواه چرا مانع توسعه ایران می شوند

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر حکمرانی در کشور باید اصلاح شود. چراکه رویکرد برخی اجرای سیاست‌های مغایر منافع ملی است. به همین دلیل به نظر می رسد افراد تمامیت خواه مانع توسعه ایران می شوند. در حالی که بهانه آنها مقابله با دشمن است.

پیش بینی اقتصاد بدون سرمایه گذاری خارجی 02 تیر 1403

پیش بینی اقتصاد بدون سرمایه گذاری خارجی

آینده هر ملتی به میزان رشد اقتصادی آن کشور بستگی دارد. رشد اقتصادی بیشتر و پایدار همان کلیدی است که ما را به توسعه اقتصادی و همچنین، توسعه سیاسی رهنمون خواهد شد. تفاوت سطح کیفیت زندگی در کشورهای مختلف درست به تفاوت آنها در میزان رشد اقتصادی بازمی‌گردد. بنابراین اگر طول عمر و امکانات رفاهی […]