۱۵۶۰۰ میلیارد تومان فروش شرکت گهر زمین
۱۵۶۰۰ میلیارد تومان فروش شرکت گهر زمین

در ۷ ماهه نخست امسال ۱۵۶۰۰ میلیارد تومان فروش شرکت گهر زمین ثبت شده که حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به تیرماه بوده و تقریبا ۹۰ درصد بالاتر از میانگین ماهانه است.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت سنگ آهن گهرزمین با نماد کگهر در ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶۵۹ میلیارد تومان فروش داشته که ۴۴۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به تیر ماه بوده که نسبت به ماه دیگر سال ۱۴۰۲ عملکرد خوبی را ثبت کرده است.
همچنین شرکت گهر زمین در ۷ ماهه گذشته از مجموع فروش خود خود حدود ۹۳۱ میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که ۷۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به تیر ماه است و نشان می دهد این شرکت در ماه هفتم میانگین فروش داخلی و صادراتی بالاتری را ثبت کرده است.
گهر زمین با نماد کگهر به ازای هر سهم در ۶ ماهه مطابق گزارش حسابرسی نشده بیش از ۲۹۶ تومان سود کسب کرده است.
همچنین براساس صورت های مالی شش ماهه درآمد عملیاتی شرکت ۷ درصد رشد داشته و از ۱۴۹۹۹ میلیارد تومان به ۱۵۹۹۶ میلیارد تومان رسیده است
از طرف دیگر افزایش بهای تمام شده تولید در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که حدود ۲۲ درصد بود سود عملیاتی شرکت را تحت تاثیر قرار داده با این حال تنها ۴ درصد افت داشته است، به طوری سود خالص شرکت در شش ماهه نخست سال مالی به ۷۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

گزارش شش ماهه دارایی گهر زمین
براساس گزارش شش ماهه دارایی ثابت مشهود شرکت به ۷۹۰۰ میلیارد تومان رسیده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته دارایی ثابت مشهود شرکت ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
همچنین دارایی های غیرجاری شرکت از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۴۶ درصدی ثبت کردن است.
موجودی کالای شرکت از ۴ هزار میلیارد تومان به ۵۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته و موجودی نقدی کگهر از ۲۱۰۰ میلیارد تومان شش ماهه نخست ۱۴۰۱ به بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین مجموع دارایی های شرکت گهر زمین در شش ماهه ۱۴۰۲ به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که سال گذشته همین موقع شرکت ۲۸ هزار میلیارد تومان دارایی داشته و رشدی ۳۲ درصدی تجربه کرده است.

در حال حاضر سود انباشته شرکت ۸۸۰۰ میلیارد تومان است در حالی که امسال شرکت ۹۵۰۰ میلیارد تومان سود سهام پرداخت کرده و نسبت به سال مالی قبل تر که ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود پرداخت کرده بود رشدی ۵۷۰ درصدی تجربه کرده است.
براساس این گزارش با وجود رکود بازار جهانی و کامودیتی ها شرکت گهر زمین در سال جاری توانسته عملکرد خوبی ثبت کند و این موضوع حکایت از این دارد که شرکت در تولید و فروش نسبت به سایر شرکت های معدنی موفق تر عمل کرده است.