۵۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری آرین فولاد است
۵۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری آرین فولاد است

به گزارش سرمایه فردا، مدیر اجرایی کارخانه آرین فولاد با اشاره به اینکه  ۵۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری آرین فولاد است، گفت: این شرکت هم اکنون ۱۰۸۳ شغل مستقیم و ۵ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است.

وطن دوست مدیر اجرایی کارخانه آرین فولاد با اشاره به اینکه  ۵۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری آرین فولاد است، گفت: این شرکت هم اکنون ۱۰۸۳ شغل مستقیم و ۵ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است.


مجتمع آریان فولاد در سال ۱۳۸۰ تأسیس شده و دارای دو شرکت جدا با فاصله حدود ۱۵۰۰ متر است. مساحت این شرکت بیش از ۸۰۰۰۰۰ متر مربع و فضای مسقف حدود ۱۳۰۰۰۰ متر مربع است.
ظرفیت و خطوط تولید شرکت شامل؛ دو میلیون تن نورد و ۶۰۰ هزار تن شمش، میلگرد نورد ،مقاطع ذوب ،القایی و ذوب قوس الکتریکی با ظرفیتهای مختلف است.
بیش از ۵۶۰ میلیون دلار هزینه شده تاکنون تماماً سرمایه گذاری ها از منابع داخلی شرکت و آورده شرکاء بوده است.
مجتمع آریان فولاد در حال آماده سازی برای بهره برداری آزمایشی از پساب بویین زهرا برای فصل تابستان است. همچنین مجتمع آریان فولاد حدود ۱۲۰ مگاوات برق خریداری برای انجام فعالیتهای تولیدی و مدیریتی مجتمع کرده است.