۱۴ شرکت بیمه‌ای حدود ۲‌هزار میلیارد تومان در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کردند
۱۴ شرکت بیمه‌ای حدود ۲‌هزار میلیارد تومان در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کردند

۳۱ شرکت بیمه‌ای در سال گذشته حدود ۸۰‌هزار میلیارد تومان در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و ۱۴ شرکت بیمه‌ای حدود ۲‌هزار میلیارد تومان در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کردند. شرکت‌های بیمه‌ای در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۵‌هزار میلیارد تومان در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده بودند.

به گزارش سرمایه فردا، ۵ شرکت بیمه‌ای هوشمند فردا، زندگی کاریزما، اتکایی سامان، اتکایی تهران رواک و اتکایی آوای پارس سال گذشته به جمع شرکت‌های بیمه‌ای اضافه شدند. همچنین، مجموع سرمایه‌گذاری ۱۱ شرکت بیمه‌ای در سال ۱۴۰۰ در حوزه املاک، رقمی حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. بر اساس این گزارش، شرکت بیمه البرز درسال گذشته ۵۱۵ میلیارد تومان در حوزه املاک سرمایه‌گذاری کرد و در رتبه اول قرار گرفت. این گزارش حاکی‌ است که بیشترین رشد در سرمایه‌گذاری درحوزه املاک شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به سه‌شرکت ملت، تجارت نو و آرمان بوده است. در مقابل، شرکت‌های بیمه اتکایی ایرانیان، دی و پارسیان در بین ۱۴شرکت، کمترین فعالیت را در این حوزه داشته‌اند. از ۳۷ شرکت بیمه‌ای فعال در صنعت بیمه ۱۴ شرکت بیمه درسال گذشته درحوزه املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ۱۷شرکت در این حوزه هیچ‌گونه فعالیتی نداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، شرکت بیمه ملت با ۱۷۷‌درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ در زمینه سرمایه‌گذاری در املاک، بیشترین ‌درصد تغییر را  بین ۱۴ شرکت فعال در این زمینه تجربه کرده است. ناگفته نماندکه شرکت بیمه پاسارگاد در سال گذشته حدود ۱۴‌هزار میلیارد تومان دراوراق بهادار و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کرده و در رتبه اول قرار گرفت. شرکت بیمه آسیا با حدود ۷‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. شرکت بیمه البرز هم با حدود ۵‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این حوزه رتبه سوم را کسب کرده است.صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ایران و اتکایی ایران معین نیز منتشر نشده است. صورت‌های مالی سال گذشته شرکت‌های بیمه امید و آسماری هم که در زمره شرکت‌های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به شمار می‌روند منتشر نشده است. شرکت‌های بیمه زندگی هامرز و پردیس هم به تازگی و درسال‌جاری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که در این بررسی در نظر گرفته نشده‌اند./دنیای اقتصاد